Google+

پیامک توبه واقعی

« س:هرگناه عواقبی داردامادیگرتحمل عذاب وجدان گناه گذشته­ راندارم،چه کنم؟
ج:توبه کن درست می­شودبی­خود می­گویی.شمایک خزانه درست کرده­ وهمه چیزراآنجاضبط کرده­ ونگه می­داری،توبه کنی گناه می­پردومی­رودوراحت می­شوی.توبه نکرده که این حرف­هارامی­زنی.دیگرتصمیم بگیری واجب راانجام بدهی وحرام راترک کنی آنوقت همه رافراموش می­کنی.ایت الله خوشوقت(ره) »  
۱۳۹۳/۵/۹     ۲۲:۰۰

پیامک چشمی که در قیامت گریان نیست

« ازخودتاخدا/امام سجاد(ع):هرچشمی درروزقیامت گریان است،مگرسه چشم:چشمی که درراه خدابیدارمانده(ونگهبانی داده)است،چشمی که ازحرامهای الهی بسته باشد،وچشمی که ازترس خداگریسته است.(بحارالانوار،ج 75،ص 161) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۴     ۲۲:۰۰

پیامک آداب شب قدر

« ازخودتاخدا/موسى(ع)گفت:«الهى من قرب تورامیخواهم»فرمود:«قرب من ازبراى کسى است که بیدارباشددرشب‏ قدر»گفت:«الهى رحمت تورامیخواهم»فرمود:«رحمت من براى کسى است که رحم کندفقرارادرشب قدر»گفت:«خدایارضاى تورامیخواهم»فرمود:«خشنودى من ازبراى کسى است که دورکعت نمازبخوانددرشب قدر»(آداب الصلوة، امام خمینی(ره)،ص33و334) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک شب قدر

« ازخودتاخدا/فضیل‌بن‌یسارگوید:امام باقر(ع)درشب21و23ماه رمضان مشغول دعامیشدتاشب به سرآیدوآنگاه که شب به پایان مى‌رسیدنمازصبح رامى‌خواند. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۷     ۲۲:۰۰

پیامک آماده شدن برای شب قدر

« ازخودتاخدا/برای شب قدرآماده ایم؟!!علامه طباطبایی:شب قدرشب اندازه ‏گیری است،خدادرآن شب حوادث یک سال رایعنی ازآن شب تاشب قدرسال آینده راتقدیرمی‏کند،زندگی،مرگ،رزق،سعادت،شقاوت وازاین قبیل رامقدرمی‏سازد! »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک سیره بزرگان در ماه مبارک رمضان

« ازخودتاخدا/علامه طباطبایی(ره):ماه رمضان تاصبح بیدارومقیدبودنددعای سحرراباافرادخانواده بخوانندوپیش ازماه رمضان ازهمسایه هااجازه میگرفتندکه اگرسحرخواب ماندندآنهارابیدارکنندایشان دردرس تفسیرفرمودندکه من درطول عمرم تابه حال به یادندارم که شبهای ماه رمضان راخوابیده باشم »  
۱۳۹۳/۴/۲۱     ۲۲:۰۰

پیامک نکندعنایت پروردگار برگردد!!!

« ازخودتاخدا/امام راحل(ره):من خوف اینرادارم که دراین ماه مبارک رمضان که ماه تهذیب نفس ‍است وهمه راخدابه ضیافت خودش دعوت کرده است،ماباصاحب خانه کارى بکنیم که عنایتش ازمابرگردد.
(صحیفه نور جلد 19،ص12) »  
۱۳۹۳/۴/۱۷     ۲۲:۰۰

پیامک دل

« ازخودتاخدا/پیامبراعظم(ص):اگراینطورنبودکه شماپرحرف هستید،ودل شماچراگاه شیطان شده است،هرچه من میدیدم،شماهم می دیدیدوهرچه می شنیدیم، شماهم می شنیدید.(تفسیرالمیزان،ج5، ص270) »  
۱۳۹۳/۵/۶     ۲۲:۰۰

پیامک اهل محاسبه باشیم

« ازخودتاخدا/آیةالله بهجت:مابایداهل محاسبه باشیم،هرچنداهل توبه نباشیم وتدارک نکنیم،خودمحاسبه مطلوب است.اگربدانیم فلان روزحسینى وفلان روزیزیدى هستیم،بهترازاینست که اصلاًندانیم یزیدى هستیم یاحسینى.سرانجام ممکن است روزى به خودبیاییم وبخواهیم تدارک کنیم(درمحضربهجت،ج2،ص427) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱     ۲۲:۰۰

پیامک شب بیست و سوم شب قدر

« ازخودتاخدا/درشب‌های ماه رمضان شبی است که مقدّرات یک سال رقم میخورد،شبی که اعمال انسان‌هابه امام عصر(عج)عرضه میشودوروزی‌های مادی ومعنوی یک سال تقسیم میگردد،شبی برترازهزارماه.
آیت الله بهجت:بسیارى ازبزرگان شب‌هاى ماه رمضان رابیدارمی‌ماندندونمى‌خوابیدند،هرچندنزدماتقریباًواضح است که شب بیست‌وسوم ماه رمضان،شب قدراست. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک توفیق نماز شب

« ازخودتاخدا/آیت الله بهجت:مادربیدارى درست به وظیفه‌ خودعمل نمى‌کنیم،بااین حال منتظرهستیم که بیدارشویم وتهجدبه‌جاآوریم.اگرتوفیق شامل حال انسان گردد،ازخواب بیدارمیشودومشغول تهجّدمى‌گردد،ولى اگرتوفیق نباشد،چنانچه بیدارهم بشود،ازآنهابهره نمى‌برد.(درمحضربهجت،ج2،ص117) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک توصیه های عارفانه ماه رمضان

« ازخودتاخدا/میرزاجوادآقا ملکی تبریزی:«ازکارهای مهم دراین ماه(ماه رمضان)،قرائت قرآن ودعاوذکراست که بایدازهر کدام مقدارمعین انتخاب ودرهرروزانجام شود.دراین انتخاب،اولویت بامواردی است که باعث افزایش نشاط انسان برای عبادت گردیده ودرقلب او،فکرونوری به وجود می آورد.» »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۳     ۲۲:۰۰

پیامک دعا برای ثبات قدم

« ازخودتاخدا/آیةالله بهجت:مهمترازدعابرای تعجیل فرج حضرت مهدی(عج)،دعابرای بقای ایمان وثبات قدم درعقیده وعدم انکارحضرت تاظهوراومی باشد. »  
۱۳۹۳/۴/۱۹     ۲۲:۰۰

پیامک پاداش مخصوص روزه

« ازخوتاخدا/ایت الله بهجت:درحدیث قدسی آمده است:الصوم لی وأناأجْزی به؛روزه برای من است،ومن خودپاداش آنرامی‌دهم؛یعنی خداوندثواب آنرابدون واسطه می‌دهد،علاوه برثواب‌هایی که درکتاب وسنت ذکرشده است:پس هیچ‌کس نمی‌داندکه چه چشم‌روشنی‌هایی برای آنان مخفی شده است. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۴     ۲۲:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک ذکر طلوع جمعه

« مفایتح/براساس روایات هرکه سوره«کافرون»را10مرتبه هنگام طلوع آفتاب روزجمعه بخواندودعاکند،دعایش مستجاب می‌شود. »  
۱۳۹۳/۵/۹     ۲۲:۳۰

پیامک ماه شوال

« شوال اولین ماه ازماه های حج وبه معنای ماهی که اعمال عبادی آن اندک است!
وماهیست که شیطان ازبند رهاشده،پس مراقبه نفس ازاعمال مهم آن است »  
۱۳۹۳/۵/۷     ۰۹:۰۰

پیامک اعمال شب آخر ماه مبارک رمضان

« مفاتیح/اعمال شب آخرماه مبارک رمضان:
غسل،زیارت امام حسین(علیه‌السلام)، خواندن سوره‌های «انعام، کهف، یس»و صدمرتبه«أستغفرالله وأتوب إلیه»، نمازوادعیه وارده(به‌ویژه دعای45صحیفه سجادیه) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۵     ۲۱:۱۵

پیامک اعمال شب 27 ماه رمضان

« مفاتیح/امشب شب مبارکی است ازاعمال امشب بخصوص غسل واردشده وامام سجاد(ع)این دعارامکررمیخواندندازاول شب تابه آخرشب:أللهم ارزقنی التجافی عن دارالغرور،والإنابة إلی دارالخلود،والإستعدادللموت قَبل حلول الفَوت »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲     ۲۱:۱۵

پیامک شب 23 ماه رمضان

« مفاتیح/«أللهم کن لولیک الحجة بن الحسن...»زمزمه نمودن مداوم دعای سلامتی حضرت صاحب‌(عج)،درتمامی اوقات شب23ماه رمضان،بسیارپرفضیلت است »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۹     ۲۱:۱۵

پیامک اعمال شب 19 رمضان

« مفاتیح/اذکارمخصوص شب19ماه مبارک/امشب از ایام لیالی قدراست!وفراوانی اعمال در این شب بسیار/رجوع کنید به مفاتیح الجنان/«صدمرتبه:أللهم العن قتلةَأمیرِالمؤمنین
صدمرتبه:أستغفرالله ربی وأتوب إلیه»یادتون نشود! »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۵     ۲۱:۱۵

پیامک فضیلت شب و روز 17 رمضان

« مفاتیح/امشب،شب بسیارمبارکى است.دراین شب،رسول خدا(ص)بالشکرکفّارقریش درسرزمین بدربرخوردکرد،ودرروزهفدهم،جنگ بدرواقع شدوخداوند لشکریان اسلام رابرمشرکین پیروزگردانید،ازاین روعلماگفته اندکه دراینروز،غسل وصدقه وشکرخدابجاآوردن مستحب است وعبادت درشب هفدهم فضیلت فراوانى دارد »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۳     ۲۱:۱۵

پیامک اعمال شب جمعه

« مفاتیح/ازاعمال شب جمعه:حداقل صدمرتبه ذکرصلوات-وهرکه سوره بنی اسرائیل رابخواندنمیردتابه خدمت حضرت قائم(عج)برسدوازاصحاب آن حضرت باشد! »  
۱۳۹۳/۵/۹     ۲۱:۱۵

پیامک روز اخر ماه مبارک رمضان

« سزاوارست که مردم درآخرین روزازماه مبارک رمضان،بعدازختم قرآن کریم،بخوانند دعای42صحیفه سجادیه را و یابگویند:
*أللّهم اشرَح بِالقرآنِ صَدری واستَعمِل بالقرآن بَدَنی ونَوِّر بالقرآن بَصَری وأطلِق بالقرآن لِسانی وأعِنّی علیهِ ماأبقَیتَنی فَإنّه لاحَول ولاقُوّةَ إلاّ بِک* »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۶     ۱۲:۰۰

پیامک نمازشب 28 ماه رمضان

« مفاتیح/نمازشب28ماه رمضان:6رکعت؛(درهررکعت:حمد،ده مرتبه «آیةالکرسی»،ده مرتبه سوره کوثرو ده مرتبه سوره توحید)وصدمرتبه صلوات بعدازنماز »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۳     ۲۱:۱۵

پیامک نماز شب 24

« مفاتیح/نمازشب24ماه رمضان/8رکعت؛پس ازحمد،هرسوره اى خواست مى خواند. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۳۰     ۲۱:۱۵

پیامک اعمال شب 21 ماه رمضان

« مفاتیح/درشب 21ماه مبارک،علاوه برزیارت امام حسین(ع)،بسیارصلوات فرستادن ونیزبسیارلعن ونفرین فرستادن برظالمان آل محمد(ص)ولعن برقاتل امیرمؤمنان(ع)،ثواب فراوانی دارد.
(ضمنادرمفاتیح‌الجنان،برای هریک ازشبهای دهه آخرماه رمضان،بجاآوردن غسل وقرائت ادعیه مخصوصی واردشده‌است) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۷     ۲۱:۱۵

پیامک نمازشب هجدهم ماه رمضان

« مفاتیح/نمازشب18ماه رمضان:4رکعت;درهررکعت سوره حمد،و25مرتبه سوره کوثر »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۴     ۲۱:۱۵

پیامک نماز شب سیزدهم

« مفاتیح/نمازشب16ماه رمضان:12رکعت;درهررکعت سوره حمد،و12مرتبه سوره تکاثر »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۲     ۲۱:۱۵
پیامک موجود نيست!

پیامک آراستگی در منزل

« خانواده/آیةالله امینی:آقای محترم!اگرتودرمنزل به وضع خودت نرسی،چشم همسرت درخارج ازمنزل به مردان شیک پوش وخوش قیافه میافتدوخیال میکندکه آنان ازآب وخاک دگروشهرودیاردگرند!وقتی باتومقایسه کندازتودلسردمیشود! »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۸     ۲۱:۳۰

پیامک همراهی و سازش در خانواده

« خانواده/امام خامنه‌ای-مدظله-: ازهرچیزی که محیط خانواده رامتشنج ودچارافسردگی و هیجانهای بی‌مورد نمایداجتناب کنید.هم زن وهم مرد بنارابرسازش وهمزیستی وهمراهی بگذارند. آنچه درخانواده خیرات وجودداردمال زن وشوهراست ودرنهایت مال فرزندان است،مال یکطرف نیست.اگرخدای ناکرده درمحیط خانواده بی‌محبتی وعدم اطمینان وصمیمیت باشد،رنجش مال هردوطرف است. »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۴     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/*استادمرتضی آقاتهرانی: برپایی نماز درخانه وخانواده، رمزموفقیت درفرآیندتربیت الهی ومهدوی است؛ چراکه فقط نمازویادخداوند درپنج وقت ازشبانه‌روز می‌تواند دورکننده‌ی ماازوسوسه‌های شیطانی وبسترسازبهره‌گیری ازهدایت‌هاوتربیت‌های ویژه‌ی الهی ومهدوی در وجود ما گردد. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۳۱     ۲۱:۳۰

پیامک فضیلت شب قدر

« برطبق روایت:پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)درشب23ماه رمضان کمی آب به سروروی خانواده خودمیپاشید(تاخواب نروندوازفیوضات شب قدرمحروم نگردند »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۹     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/استادمرتضی آقاتهرانی: یکی ازراهکارهای عملی موفقیت درتربیت مهدوی فرزندان اینست که والدین باتوسل به ساحت امام زمان(عج) ازآنحضرت بخواهندکه به عنوان پدرحقیقی‌خانواده برای هدایت،تربیت،سعادت وعاقبت‌بخیری تمام اعضای‌خانواده دعانماید. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۵     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/استادآقاتهرانی: یکی ازبهترین موقعیتهابرای لالایی،شعرخوانی وقصه‌گویی هنگام خواب کودک است...
بهترین سوژه‌هابرای انتخاب لالایی‌هاوشعرهاوپردازش قصه‌هاوداستانهای مهدوی "ارزشهای والای اخلاقی،آداب اسلامی،داستان زندگی پیامبران وامامان بویژه دوران کودکی ایشان" می‌باشد. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۰     ۲۱:۳۰

پیامک ضرورت پرداخت مهریه

« خانواده/رسولخدا(ص):خداوندهمه گناهان راباشرایطی میبخشدجزگناه کسی که..مهریه همسرش راانکارنمایدویادرصورت توانایی پرداخت آنرابه تأخیرافکند »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۶     ۲۱:۳۰

پیامک زمان مکروه فرزندخواهی

« اززمانهای مکروه نزدیکی،شب عیدفطر است که اگرفرزندی آید بسیارشرور گردد. »  
۱۳۹۳/۵/۶     ۲۱:۴۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/استادآقاتهرانی: جوانان هرچه به قرآن نزدیک شوند صفاومعنویت خاصی درآنها جلوه‌گرخواهدشدوبه همان نسبت ازانحرافات وفساداخلاقی به دورخواهندبود،ازاین‌رو جوان مهدی‌یاور بایدبه قرآن اهمیت بیشتری دهد وبرای خودبرنامه‌ریزی کندتاهرچه بیشترازاین کتاب الهی بهره مندشود. »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۳     ۲۱:۳۰

پیامک وظایف پدر

« خانواده/استادحسین انصاریان: پدر در درجه اول بایدبه تربیت دینی و اخلاق و دانش‌اندوزی فرزند توجه کند، درمرحله دیگرباهمسرش آنچنان زندگی کند وشیرینی حیات رادرکام فرزندان تلخ نکندودردرجه بعدباتمام وجود مواظب باشد که لقمه‌ای ازحرام سرسفره اهل‌بیت وفرزندانش نبرد. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۳۰     ۲۱:۳۵

پیامک ضرورت الگوسازی برای فرزندان

« خانواده/آیت‌الله سیداحمدعلم‌الهدی: روانشناسان معتقدند روحیه همرنگ‌شدن بادیگران(تقلید) درکودکان بسیارقوی است...اگربچه‌ها رابه افرادی که شایستگی الگوشدن دارندعلاقه‌مندکنید، بچه‌هادرنحوه لباس پوشیدن، آرایش و رفتار خودراشبیه به الگوها خواهندکرد. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۷     ۲۱:۳۰

پیامک پرورش ایمان در کودکان

« خانواده/استادفلسفی:برای اینکه کودکان ازاول مؤمن تربیت شوندلازم است بین جسم وجان آنهاازنظرایمانی،هماهنگی برقرارباشدبهمین جهت اسلام ازطرفی والدین رامکلف نموده فرزندان رابه خدامتوجه کنندوبه آنان خداپرستی وتعالیم دینی رابیاموزندوازطرف دیگردستورداده اطفال رابه نمازوعبادات تمرینی وادارند.
رسولخدا-ص:به کودکان خوددر7سالگی امرکنیدنمازبگذارند. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۲     ۲۱:۳۰

پیامک نام‌گذاری فرزند

« خانواده/امیرمومنان(علیه‌السلام)می‌فرمایند: برای فرزندانتان قبل ازتولدشان نام انتخاب کنید!...همانافرزندانی ازشماکه قبل ازولادت سقط شونددرحالی‌که آنهارانام‌گذاری نکرده باشید،درصحرای قیامت چون شماراملاقات نمایند،حق خودرامطالبه می‌کنندکه چرامارانام‌گذاری نکردید؟ »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۷     ۲۱:۳۰

پیامک کمک به همسر

« خانواده/امام خامنه‌ای:منظور ازکمک(به همسر)فقط شستن ظرف و... نیست،البته اینهاهم کمک است ولی منظوربیشترکمک روحی وکمک معنوی و فکری است.درراه اسلام یکدیگرراثابت قدم بدارند،همدیگرراتوصیه به تقوی وصبروتوصیه به دینداری،توصیه به عفاف،توصیه به قناعت،توصیه به ساده‌زیستی و ... کنند.باهم همکاری کنندتابتوانند ان‌شاءالله به بهترین وجهی بگذرانند. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۴     ۲۱:۱۵
پیامک موجود نيست!

پیامک عملیات مرصاد

« شهادت/"بعدازورودبه تهران تا48ساعت هرکاری خواستیدبکنیدوهرکسی راکه خواستید،بکشیدتااینکه من فرمان عفوعمومی بدهم!وقتی به تهران رسیدیداتاق کارسابق منراآماده کنیدتامن بیایم ودرآن مستقرشوم".این سخنان مسعودرجوی سرکرده منافقین درشب عملیات کوردلان تاریخ موسوم به"فروغ جاویدان"(2مرداد1367)بودحالا5مردادعملیات مرصادآغازوتمام افسانه هایشان بربادرفت »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۵     ۱۰:۰۰

پیامک زندگی ساده

« شهادت/پدرارتشی بودومیدانست که زندگیمان خانه بدوشی است ووسایلمان درنقل ومکان کردن ازبین میرودبرای اینکه جهیزیه راکامل داده باشدوخرج تجملات هم نکرده باشدپول جهیریه رانقداداددستم.کمک خرج رندگیمان هم شدفقط یک چمدان گرفتم14تومان که به اندازه لباسهایم بود!*شهیدحسن آبشناسان* »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱     ۱۰:۰۰

پیامک چرا نماز اول وقتم عقب افتاد؟

« شهادت/آنقدرغرق درافکارش شده بودکه متوجه نگاه خانمش نمیشدخانمش رادیدکه ایستاده وبه اونگاه میکندبه چی فکرمیکنید؟امروزنمازاول وقتم عقب افتاد،دنبال رفتارامروزم میگردم تاگیرکارم راپیداکنم(شهیدمحمدعلی رجایی) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۳۰     ۱۰:۰۰

پیامک قبول قطعنامه 598

« شهادت/رهبری:(قبول)قطعنامه‏ ازطرف امام،بخاطرفهرست مشکلاتى بودکه مسئولین آنروزاموراقتصادى کشورمقابل روى اوگذاشتندونشان دادندکه کشورنمیکشدونمیتواندجنگ رابااین همه هزینه،ادامه دهد.امام مجبور شدوقطعنامه‏ راپذیرفت.پذیرش قطعنامه‏،بخاطرترس نبود؛بخاطرهجوم دشمن نبود؛بخاطرتهدیدامریکا نبود(27تیرسالروز قبول قطعنامه598) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۷     ۱۰:۰۰

پیامک عملیات رمضان3

« شهادت/تیر،گرمای خوزستان کلافه کننده است؛متوسط،بالای50درجه.رمضان،23تیر61شروع شد.اسلحه هاکه آفتاب میخورد،راحت پوست دست رامیسوزاند.جنگ سختی بود.آب نبود.خداخدامیکردیم شب شودلااقل آفتاب نباشد. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۳     ۱۰:۰۰

پیامک جیره بندی آب

« شهادت/آب جیربندی شده بود.آن هم ازتانکری که یک صبح تاشب زیرتیغ آفتاب مانده بود.مگرمیشدخورد!به من آب نرسید،لیوان رابه من داد وگفت:من زیادتشنه ام نیست.نصفش روخوردم.بقیه اش روتوبخور.گرفتم وخوردم.فرداش بچه ها گفتندکه اصلاجیره هرکس نصف لیوان آب بود. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۱     ۱۰:۰۰

پیامک نافرمانی خدا نکنیم!!!

« شهادت/سردارشهیدحاج حسین خرازی:اگردر پیروزی هاخودمان رادخیل بدانیم،این حجاب است برای ما،این شایدانکارخداست.هرچه که میکشیم وهرچه که برسرمان می آید،ازنافرمانی خداست وهمه،ریشه درعدم رعایت حلال وحرام خدادارد.سهل انگاری وسستی دراعمال عبادی تاثیرنامطلوبی درپیروزی هادارد. »  
۱۳۹۳/۴/۱۷     ۱۰:۰۰

پیامک کلام شهید

« شهادت/پدرومادر عزیزم،اگرامروزراه اسلام وجهادفی سبیل الله راانتخاب نموده ام،نتیجه ی تربیت صحیح است که دردامان شما شده ام.سفارشم این است که برای تداوم انقلاب از هیچ کوششی دریغ نورزید.(شهید سیدرضاحسینی) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۳     ۱۰:۰۰

پیامک سه خصلت ممتاز شهید چمران

« شهادت/به3خصلت ممتازم:1-عشق که ازسخنم ونگاهم،دستم وحرکاتم،حیات ومماتم عشق می‌بارددرزندگی جزعشق نمی‌خواهم وبجزعشق زنده نیستم2-فقرکه ازقیدهمه چیزآزادم واگرآسمان وزمین رابه من ارزانی کنندتأثیری نمیکند3-تنهایی که مرابه عرفان اتصال می‌دهدومرابامحرومیت آشنامیکند(شهیدچمران) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۳۱     ۱۰:۰۰

پیامک والفجر2

« شهادت/29تیر62آغازعملیات والفجر2دراین عملیات«پادگان‌ حاج‌ عمران»آزادونیروهای‌ ایرانی‌ برشهر«چومان‌ مصطفی»عراق‌ مسلط‌ شدند.ازجمله‌ اتفاقات‌ مهم‌ دراین‌ عملیات،شهادت‌ محمدبروجردی‌ قبل‌ ازعملیات،شهادت‌ مصطفی‌ ردانی‌پورفرمانده‌ لشکر14امام‌ حسین(ع)درحین‌ عملیات‌ وشهادت‌ شهیدذبیح‌الله‌ عاصی‌زاده‌ فرمانده‌ تیپ‌18الغدیرمی‌باشد »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۹     ۱۰:۰۰

پیامک بگذار شهید شوم مادر

« شهادت/طبق رسم ورسوم وقتی می خواست ازدرخارج شود،پشتِ سرش آب ریختم.برگشت وبادلخوری نگاهم کرد.
-مادرتوروخدااینبارپشت سرمن آب نپاش!شاید این نگذاره من شهید بشم!!! »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۵     ۱۰:۰۰

پیامک یاری ملت فلسطین

« شهادت/ای جوانان!همه مسئولیددربرابرملت‌های تحت ستم فلسطین،لبنان وعراق.برخیزیدوبکوشیدتابه یاری الله،آنهارااززیریوغ چپاولگران نجات دهید(شهیدحسن بینائیان) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۲     ۱۰:۰۰

پیامک شهداخدارا می بینند

« شهادت/آنانکه که خدایشان چنان دوراست که دیده نمیشود،کجاتوانندبه اورسید؟چگونه خواهندشهیدشد؟تنهابه آنانکه خدارامیبینند،شهادت میدهند،نه به آنانکه تنهاخدارامی دانند... »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۹     ۱۰:۰۰

پیامک سالروزاسارت حاج احمدمتوسلیان

« شهادت/حاج احمدنام لشگرش رامحمدرسول الله گذاشت تاهروقت که تویادی ازآن کردی صلوات یادت نرود!حالاخودش که جاویدالاثرشدبماندلشگرش هم جاویدالاثرشد.(14تیرماه سالروزاسارت حاج احمدمتوسلیان) »  
۱۳۹۳/۴/۱۴     ۱۰:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک فطریه

« ولایت/رهبری:فطریه،بقدر3کیلوگندم،یاقیمت آنرادرنظربگیریدقطعاًمجزى است.این واجب،ازغروب روزآخریعنى شب عیدفطربه عهده‏ مکلف واحتیاط اینست که آنراقبل ازاداى نمازعیدبراى کسى که درنمازشرکت وآنرابجاخواهدآوردتأدیه کندبنابراین،اگرامشب حساب کنیدکه چقدربه عهده‏ شماست وپولش راکناربگذاریدوفرداصبح قبل ازآنکه به نمازعیدبروید،آنرااداکنیدبهترین وجه است »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۶     ۱۹:۰۰

پیامک سلاح کوبنده مشت

« ولایت/رهبری:امروزبراى اسرائیل وحامیانش وبخصوص امریکا،اسلحه‏ مشت شماکه گره مى‏ شودوشعارى که مى‏ دهید،ازهرسلاح دیگرى کوبنده‏ تراست(1369) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲     ۱۹:۰۰

پیامک حق و باطل در کلام امیرالمومنین(علیه السلام)

« ولایت/رهبری:امیرالمؤمنین‏(ع)فرمود:«لایعرف الحق بالرجال»؛باچهره‏ هانمیشودحق راتشخیص دادیک چهره‏ موجه محترم است،موردقبول است،امااونمیتواندشاخص حق باشدگاهى چهره‏ موجه مثل بعضى ازصحابه‏ پیغمبرراه راعوضى میروند،اشتباه میکنندبایدحق راشناخت،بایدراه راتشخیص دادتابفهمیم این شخص حق است یاباطل.هرکه ازاین راه رفت،حق وهرکه ازراه حق نرفت،مردوداست »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۸     ۱۹:۰۰

پیامک تلاوت قرآن

« رهبری:مااگرخواهیم کل امت باقرآن انس بگیرند،بایدتلاوت قرآن رادرجامعه باب کنیم‏.مردم مابراى ارتباط باقرآن آماده هستند.(1370) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۴     ۱۹:۰۰

پیامک مبتذال کردن فضاشادکردن مردم نیست

« ولایت/رهبری:من گاهى میبینم که به‏ عنوان شادکردن مردم،فضارامبتذل میکنند!مثلًااگرمیخواهندجوک ولطیفه‏ بگویند،لات‏ بازى مى‏کنند!لات‏ بازى بداست؛هرجاباشد،بداست؛درتلویزیون هم بداست،دررادیوهم بداست.تیپ هاى متین وشسته ورُفته میتوانندهمان مقصودرابه شکلهاى خوب کاملًابرآورده کنند؛لزومى نداردکه دراین زمینه آدم به پَستى گرایش پیداکند.(1370) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۱     ۱۹:۰۰

پیامک هیچ غلطی نخواهند توانست بکنند

« ولایت/رهبری:آنروزى که دوابرقدرت دردنیابودومیتوانستندباهم همدست بشوندومکررهم بایکدیگر همدست شدند،نتوانستنداین ملت راازراهش منحرف کنندامروزهم که درحقیقت،یکى ازدوابرقدرت ازابرقدرتى افتاده وآن دیگرى هم گیج گیج میخوردونمیداندکه چه وضعیتى دردنیادرجریانست به فضل پروردگار،شیطانهاى عالم هیچ غلطى نخواهندتوانست بکنند!(1368) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۵     ۱۹:۰۰

پیامک ماه رمضان وسنت امام(ره)

« ولایت/رهبری:درماه رمضان‏،ایشان(امام-ره)معمولًاهیچ ملاقاتى نداشتندوبیشتربه خودشان مى‏ پرداختند.بعدازماه رمضان‏ که انسان باایشان ملاقات مى‏ کرد،محسوس بودکه نورانى‏ ترومعنوى‏ ترشده‏ اند.یقیناًبسیارى از وفقیتهاى انقلاب واین ملت،ناشى ازهمان کانون جوشان منوربود. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۹     ۱۹:۰۰

پیامک «اسرائیل‏ بایستى محو بشود»

« ولایت/رهبری:درمسأله‏ فلسطین،آنچه که هدف است،استنقاذفلسطین است؛یعنى محودولت اسرائیل‏.فرقى بین سرزمینهاى قبل ازسال67وبعدازآن نیست.هریک وجب ازخاک فلسطین،یک وجب ازخانه‏ مسلمین است.هرحاکمیتى غیرازحاکمیت مردم فلسطین وحاکمیت مسلمین برکشورفلسطین،حاکمیت غاصب است.حرف،همانى است که امام راحل فرمود:«اسرائیل‏ بایستى محو بشود»(1369) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۳     ۱۱:۰۰

پیامک اسرائیلی هاجز زبان زور هیچ نمی فهمند

« ولایت/رهبری:این صهیونیستها،جززبان زور،هیچ‏ چیزنمى‏فهمند...سکوت واغماض راهم که ازقدرتهاى بزرگ وازملتهاودولتهادیدند،جرى شدند.آن‏هاازقطعنامه نمى ‏ترسند.مگراسرائیل‏ راباقطعنامه مى ‏شودعقب نشاند؟اسرائیل‏ بازورو سلاح ومشت،عقب خواهدنشست.(1369) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱     ۱۹:۰۰

پیامک ماه رمضان

« ولایت/رهبری:ملتى که ماه رمضان دارد،خدارادارد؛ملتى که محرم رادارد،مجاهدت وشهادت راداردوملتى که مجهزبه ابزارمجاهدت ومتکى به خداست،هرگزمغلوب نخواهدشد(1383) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۶     ۱۹:۰۰

پیامک امت فلسطین قله استقامت

« ولایت/رهبری:درمقابل این جبهه‏ مستکبرِزیاده‏ طلب وزیاده‏ خواه،ملت وامت اسلامى ایستاده است...درقله‏ این استقامت،ملت فلسطین قراردارند.امریکاوصهیونیست‏هاى هم‏ کاسه‏ اونتوانستنداین مجموعه‏ فلسطینى وملت محاسبه شده راخاموش کنند؛درمانده ‏اند(1383) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۲     ۱۹:۰۰

پیامک ماه رمضان

« ولایت/رهبری:ماه رمضان درهرسال،قطعه ای ازبهشت است که خدادرجهنم سوزان دنیای مادی ما،آنراواردمیکندوبه مافرصت میدهدکه خودمان رابرسراین سفره الهی دراین ماه واردبهشت کنیم.بعضی همان سی روزراواردبهشت میشوند.بعضی به برکت آن سی روزهمه سال راوبعضی همه عمررا.بعضی هم ازکنارآن غافل عبورمیکنندکه مایه تأسف وخسران است. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۹     ۱۹:۰۰

پیامک توجه اتکال به خداوند

« ولایت/رهبری:هرچه دارید،ازتوجه واتکال به خداوارتباط بااوست.ارتباط واتصال باخدارافراموش نکنید.ماه رمضان‏،بهارخودسازى وعبادت،بهارقرآن،بهارتوجه وذکرواستغفارواستغاثه‏ به خدا،آنراقدر بدانید.همه‏ قشرهاى مردم مخصوصاًجوانان ماه رمضان‏ رامغتنم بشمارند،به خدا پناه ببرند،هدایت وعنایت اوراطلب کنند،به اواتکال نمایندوازدشمنانش ذره‏ ای واهمه نکنند »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۲     ۱۹:۰۰

پیامک تبریک ماه رمضان

« ولایت/رهبری:شروع ماه مبارک رمضان‏،درحقیقت عیدبزرگى براى مسلمانان است وجاداردکه مؤمنین،وروداین ماه رابه هم تبریک بگویندویکدیگررابه استفاده‏ هرچه بیشترازاین ماه توصیه کنندچون دراین ماه فقط مؤمنین وکسانى که اهل وروددراین ضیافتندبرسرسفره‏ پروردگارمینشینند(1369) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۷     ۲۱:۴۵
پیامک موجود نيست!
فروشگاه اینترنتی حریم ریحانهSMS *** ساپکا *** SMSوب سایت تخصصی دختران و بانوان ایرانیپایگاه اطلاع رسانی رجارجبیه، وابسته به بیت حضرت آیت الله سید علی گلپایگانی (ره)نگین ارتباط ، سرویس های ارزش افزوده پیام کوتاهراسخونراز تی.ویفروشگاه فرهنگ پایداریباشگاه افسران جوان جنگ نرم
PageRank Checking Icon