Google+

پیامک حفظ اعضاو جوارح روزه دار

« ازخودتاخدا/حضرت زهرا(س)فرمود:روزه‌دارى که زبان وگوش و چشم وجوارح خودراحفظ نکرده روزه‌اش به چه کارش خواهدآمد.(بحارالانوار،ج93،ص295) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۵     ۲۲:۰۰

پیامک روزه گرفتن در گرما

« ازخودتاخدا/رسول خدا(ص):روزه گرفتن درگرما،جهاداست(بحارالانوار،ج96،ص257) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳     ۲۲:۰۰

پیامک دعا برای جمهوری اسلامی

« ازخودتاخدا/امام(ره):ماه مبارک رمضان که ماه خداست،همه موفق بشویدبه اینکه دعاکنیدبرای اسلام.درادعیه تان دعابرای اسلام باشد،دررأس ادعیه تان دعابرای جمهوری اسلامی وبقای آن باشدخدمت هایی که جمهوری اسلامی دراین چندسال به اسلام کرده،کسی درطول تاریخ غیراززمان انبیانکرده است »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک فکر کنید راه باز میشود...

« ازخودتاخدا/سوال:سعی درترک گناه بوسیله اینترنت(عکس و...)دارم.ولی بدلیل مسایل درسی امکان ترک اینترنت ندارم،چه کنم؟ج:آیاتحقیقات شماازدین واخلاق وحیاارزش بیشتری دارد؟بنظربنده چاره ای جزترک اینترنت نداریدوهرچه زودترآنراترک کنیدبهتراست.خودتان برای کارهایتان راهی بیابیدفکرکنیدراه بازمیشودکسیکه برای اطاعت خداوفرارازمعصیت فکرمیکندراه بازمیشود »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۶     ۲۲:۰۰

پیامک گوش به شیطان نسپاریم

« ازخودتاخدا/آیت الله خوشوقت(ره):وقتی احساس کردیم ازیک جایی دعوت به مخالفت فرمان خدامی­شویم وبه آن طرف کشیده می­شویم ونمی­دانیم کجاست،چون نمی­بینیم،باید بفهمیم که خودش(شیطان)است.چه کارکنیم؟به این دعوت ترتیب اثرندهیم والّامخالفت فرمان خداشروع می­شودسعی می­کندبه هیچ وجه اجازه به ماندهدیک بارهم گوش به حرف خدابدهیم »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/امام زمان(ع)می فرمایند:هرکس حاجت و خواسته اى از پیشگاه خداوند متعال دارد، بعد از نیمه شب جمعه غسل کند و براى مناجات با خداوند در جایگاه نمازش قرار گیرد.
(مصباح، کفعمى، ص396 ) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک محبت اهل بیت

« ازخودتاخدا/امام زمان(عج)می فرمایند:پس هریک ازشمابایدکارى کندکه وى رابه محبت ودوستى مانزدیک سازد،وازآن چه خوشایند ما نیست و باعث کراهت و خشم ماست دورى گزیند.
(احتجاج، ج2، ص323و324) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۱     ۲۲:۰۰

پیامک شب های ماه رمضان

« ازخودتاخدا/پیغمبراکرم(ص):هرشب ازماه رمضان خداسه بارمی‌فرماید:آیاکسی هست که ازمن درخواستی کندتابه اوبدهم؟آیاکسی هست توبه ورجوع به من بکندتابپذیرم؟کسی هست که ازمن پوزش طلبد؟اینکه لااقل بگوید:خدایا!من بدکردم.همین که بگویدبدکردم،بلافاصله می‌آمرزد.(بحارالأنوار،ج93،ص338) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۴     ۲۲:۰۰

پیامک ماه رمضان است ...

« ازخودتاخدا/استادفاطمی نیا:دریک جایی بودم یک کسی میخواست غیبت کند،عصرماه رمضان بود،گفت راستی میخواستم یک چیزی بگویم دیدم غیبت میشود،گفتم این حالت راهمیشه نگه دار،ماه شوال هم که بوداین حرف رابزن، اگه دیدی غیبت است برگردان. »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۳۱     ۲۲:۰۰

پیامک دعای در ماه رمضان

« ازخودتاخدا/آیت الله بهجت(ره):سالک‌الی‌الله دررمضانی که گذشت وآن راوداع گفت،سالی رابه سختی گذرانده واینک درآستانه ورودبه آن دست به دعابرداشته که«اللهم أَهلنا فیه لِمَاوعدْتَ أَوْلیاءکَ مِنْ کَرَامَتِکَ،وأَوْجِبْ لنافیه ماأَوْجَبْتَ لِأَهْلِ الْمُبَالَغَةِ فی طاعتک،واجعلنافی نَظْمِ مَنِ اسْتَحَقَّ الرفیع الْاعلى برحمتکَ(صحیفه سجادیه)» »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۷     ۲۲:۰۰

پیامک خودت خودت را تربیت کن

« ازخودتاخدا/آقامجتبی تهرانی(ره):اگرخودت به خودت چیزیاددهی،بعدهم خودت راتربیت کنی،توبرای تجلیل سزاوارترازآن کسی هستی که دیگران راآموزش می‏دهدوتربیت می‏کند.یعنی تو«خودت»مقدّمی که شعورپیداکنی وروش اخلاقی وروش رفتاری صحیح رابیاموزی. »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک باران رحمت الهی

« ازخودتاخدا/آیةالله جاودان:به مقداریکه آدم معصیت میکندازرحمت دورشده.هرمقداربرگردددومرتبه برمیگرددزیرباران رحمت.وبرای یک کسانی هست که درسراسرعمرشان باران رحمت برشان می باردومامتاسفانه مزه اش رانچشیده ایم »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۷     ۲۲:۰۰

پیامک شیعیان صبورترند!

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):ماصبورانیم،ولی شیعیان ماازماصبورترند.راوی سؤال می کند،فدایت شوم!چگونه شیعیان شماازشماصبورترند؟امام درپاسخ فرمودند:«چون مابرچیزی که می دانیم(و ازاسرارآن آگاهیم)صبرمی کنیم،ولی شیعیان مادربرابراموری که ازاسرارش آگاه نیستندصبرمی کنند.(کافی،ج 2،ص93) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۳     ۲۲:۰۰

پیامک دعای امام عصر(عج)

« ازخودتاخدا/امام زمان(عج):مادررسیدگى وسرپرستى شماکوتاهى واهمال نکرده ویادشماراازخاطر نبرده ایم که اگرجزاین بود،دشوارى هاومصیبت هابرشمافرودمى آمدودشمنان،شما را ریشه کن مى نمودند.
(احتجاج، ج2، ص323 ) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۹     ۲۲:۰۰

پیامک ثواب افطار

« روزه‌داران گرامی!
اگرمیخواهید ثواب نمازتان400برابرگردد، باخرمای حلال افطارنمایید...
همچنین افطارکردن باآب گرم،شیر،نبات،حلواو...مستحبست »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۵     ۲۰:۰۰

پیامک سحری خوردن...

« مفاتیح/درروایتست که:حقتعالی وملائکه صلوات میفرستندبرآنهایی که درسحرهااستغفارمی‌کنندوسحری می‌خورند...وبهترین خوراک درسحر،قاووت وخرمااست »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳     ۲۳:۰۰

پیامک اعمال شب اول ماه رمضان

« مفاتیح/مؤمنان!استشمام عطرخوشبوی رمضان گوارای وجودپاکتان.
اعمال شب اول ماه مبارک رمضان:
غسل،زیارت قبرسیدالشهدا،تلاوت قرآن،ادعیه ونمازهای مستحبی(دعای رؤیت هلال ماه،دعای44صحیفه کامله،جوشن کبیر،هزاررکعت نمازو...) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۷     ۲۲:۳۰

پیامک ثواب روزه سه روز اخر ماه شعبان

« مفاتیح/امام صادق(ع): هرکس3روزازآخرماه شعبان راروزه بگیردوبه ماه مبارک رمضان متصل سازدخداوندمتعال ثواب روزه 2ماه متوالى رابراى اوبنویسد »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۴     ۲۱:۳۰

پیامک جمعه آخر ماه

« مفاتیح/امام رضا(ع):اى اباصلت!امروزجمعه آخرماه است،پس تقصیرهای گذشته رادربقیه این ماه جبران کن،وبه آنچه براى توسودمنداست روى آوربسیاردعاواستغفارنماوقرآن رابسیارتلاوت کن وازگناهان خودتوبه نما..وهردین وامانتى برعهده دارى،اداوکینه هرکس که دردل دارى بیرون کن وگناهانى راکه انجام میدادى ترک کن وازخدابترس ودرامور پنهان وآشکارت برخداتوکّل نما »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۲     ۰۹:۰۰

پیامک اذکار ماه شعبان

« مفاتیح/هرکس دراین ماه شریف هزارمرتبه بگوید:«لاإله‌إلاالله، ولانعبدإلاإیاه، مخلصین‌له‌الدین، ولوکره‌المشرکون»، عبادت1000ساله درنامه عملش ثبت می گردد.
*(اگرازامروزتاآخرماه،روزی صدمرتبه این ذکرشریف راتکرارکنید،جمعامیشود:1000بار) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۹     ۱۲:۰۰

پیامک اعمال شب نیمه شعبان

« مفاتیح/اعمال شب نیمه شعبان:غسل،زیارت امام حسین(ع)(که افضل اعمال امشبست)،قرائت صلوات شعبانیه ودعای کمیل،6رکعت نماز(باکیفیت نمازشب گذشته)،احیاءامشب به نمازودعاواستغفار،ادعیه ونمازهای مستحبی
*ر.ک مفاتیح »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۲     ۲۰:۰۰

پیامک خواندن سوره مبارکه قدر در شب های رمضان

« مفاتیح/درهرشب ازماه رمضان خواندن1000مرتبه سوره *إناأنزلناه* مستحب است.
و ما،دراولین شب جمعه آن ماه مبارک(شب زیارتی آقاامام حسین(ع))،ثواب قرائت این سوره مبارکه راهدیه می‌نماییم به محضرگرانقدرآنحضرت! »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۴     ۲۱:۳۰

پیامک اعمال روز اول ماه مبارک رمضان

« اهم اعمال روزاول ماه مبارک:
غسل،قدری گلاب برسروصورت خودزدن، نمازاول ماه،صدقه دادن،ادعیه وارده(ازجمله د عای44صحیفه و...)، 2رکعت نمازمستحبی (رکعت اول؛حمدوسوره فتح،رکعت دوم؛حمدوسوره‌ای دلخواه)
*ر.ک مفاتیح »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۸     ۰۷:۳۰

پیامک دعای شب آخر ماه شعبان

« مفاتیح/امام صادق(ع)درشب آخرماه شعبان وشب اول ماه مبارک رمضان می‌خواندند:
*أللهم إنّ هذاالشهرالمبارک...*
(متن دعا در مفاتیح‌الجنان) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۶     ۲۱:۳۰

پیامک دعای روز های آخر ماه شعبان

« مفاتیح/به فرموده امام رضا(ع)دربقیه این ماه بسیاربخوانید:
*اللهم إن لم تَکُن غَفَرتَ لَنافیما مَضیَ مِن شعبان،فَاغفِرلَنافیما بقی مِنه* »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۳     ۱۲:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« مفاتیح/ازامام صادق(علیه السلام)سؤال شد:شب جمعه چه چیزى بخوانم؟
حضرت درجواب فرمودند:«انّا انزلناه فى لیلة القدر» و «قل هو اللّه احد» »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۱     ۱۹:۴۵

پیامک صدقه در ماه شعبان

« مفاتیح/امام صادق(علیه السلام):هرکس درماه شعبان صدقه دهد،خداوند متعال صدقه اوراپرورش می دهد،همچنان که شماشتربچه اى راپرورش مى دهید،ودر قیامت به صاحبش مى رسد درحالى که به اندازه کوه اُحد بزرگ شده باشد. »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۷     ۲۰:۱۵

پیامک نماز شب 14 شعبان

« مفاتیح/نمازشب14شعبان:
4رکعت (دونماز2رکعتی باهمان کیفیت نمازدیشب)؛یعنی
درهررکعت: بعدازحمد،سوره‌های مبارکه *یس،ملک،توحید* قرائت می‌شود. »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۱     ۲۰:۰۰

پیامک زمان مکروه نزدیکی

« !!!
زمان قمردرعقرب(وقت مکروه نزدیکی) ازدیشب آغازشده وتاحدودساعت8صبح روزدوشنبه ادامه خواهدیافت! »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۶     ۲۳:۲۰

پیامک زمان روزه‌داری کودکان

« درباره روزه، امام صادق(علیه‌السلام)می‌فرمایند: ازحدود 6سالگی فرزندان رابرای سحری خوردن بیدارکنید و از 7سالگی اوراساعاتی به تحمل نشنگی وگرسنگی عادت دهید.(برای مثال امروزتاظهر،فرداظهرتامغرب) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳     ۲۱:۳۰

پیامک تربیت دینی فرزند

« پیامبراعظم(ص): هرگاه کودکانتان زبان گشودند، «لااله‌الاالله» رابه آنان بیاموزید...وهرگاه دندان(شیری) آنهاافتاد،آنان رابه نمازامرکنید. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳     ۱۱:۰۰

پیامک اجر خدمت به همسر

« امام باقر(علیه‌السلام) می‌فرمایند: هرزنی که هفت روزشوهرش راخدمت کند،خداوند هفت دردوزخ رابه روی اوببنددو هشت دربهشت رابه رویش بگشایدتاازهردرکه خواهدواردشودوفرمودند:هیچ زنی نیست که جرعه ای آب به شوهرش بنوشاندمگرآن که این عمل اوبرایش بهترازیک سال باشدکه روزهایش راروزه بگیردوشبهایش رابه عبادت سپری کند.
*وسائل الشیعه، ج 14، ص 123 »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۳۱     ۲۳:۰۰

پیامک زمان روزه گرفتن فرزندان

« امام زین العابدین(ع): اماروزه آموزشی این است که وقتی کودک نزدیک بلوغ رسید،برای تربیت ونه آن که واجب باشد،به روزه گرفتن واداشته میشود. »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۷     ۲۱:۱۵

پیامک وظیفه بانوان در خانواده

« خانواده/استادپناهیان:خانم‌ها کدام احساسات خودشان رانبایدکنترل کنند؟محبت به اهل‌بیت(ع)،محبت به خداوقرآن وعبادت و...این محبت‌هارا نه‌تنهانبایدکنترل کنندبلکه بایدابرازکنند.اماخانم‌هاکدام احساسات خودشان رانبایدابرازکنند؟دردرجه اول«ناراحت شدن ازشوهر»یاتنفرازشوهررانبایدابرازکنند..ریشه فساددرخانواده،بدبرخوردکردن زن‌ها بامردها(شوهرانشان)است! »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۲     ۲۱:۳۰

پیامک زمان مکروه فرزندخواهی

« رسول خدا(صلی الله علیه وآله)فرمود: آگاه باشید!اگرکسی هنگامی که به همسرش درمی‌آید،بگوید:
«بسم الله،اللهم جَنِّبنی الشیطانَ، و جَنِّبِ الشیطانَ ما رَزَقتَنا»
وسپس در این(آمیزش)فرزندی میان آنان مقدرویاقطعی شود،شیطان هرگزبه اوزیان نمی‌رساند.
*حکمت‌نامه کودک،ص66 »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۹     ۲۲:۱۵

پیامک اهمیت تشکیل خانواده

« رسولخدا(ص):چه چیزمانع آن است که فردمؤمن،همسراختیارکند؟شایدخداوندازاین راه فرزندی به اوببخشدکه زمین راباگفتن«لااله‌الاالله»سنگین نماید. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۴     ۱۹:۰۰

پیامک تاثیر مهم تلویزیون بر تربیت

« استادپناهیان:یکی ازمهمترین فعالیت‌های تربیتی درخانه برنامه‌ریزی برای استفاده ازتلویزیون و نحوه استفاده از آن است. در عین حال ما نباید تلویزیون را عامل مطلق برای تربیت افراد تلقی کنیم؛بزرگان خانواده بانحوه عکس‌العملهایی که پای یک برنامه تلویزیونی نشان می‌دهند می‌توانند تاحدزیادی بر آثارتربیتی تلویزیون بر اعضاء خانواده تاثیرگذار باشند. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳     ۱۹:۳۰

پیامک زمان روزه‌داری کودکان

« امام صادق(علیه‌السلام)فرمودند: ماهنگامى که کودکانمان 7ساله می‌شوندبه اندازه‌اى که طاقت دارندآنان رابه انجام نمازوروزه فرمان می‌دهیم . »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱     ۰۹:۰۰

پیامک زمان مناسب فرزندخواهی

« خانواده/علیرغم کراهت فرزندخواهی درشب اول ماههای قمری، برطبق روایات شب اول ماه مبارک رمضان ازاوقات مطلوب جهت فرزندخواهی میباشد! »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۷     ۲۱:۳۰

پیامک اهمیت احترام به سالمندان

« خانواده/پیامبراعظم(صلی الله علیه وآله)فرمودند: احترام گذاشتن به مسلمان موسفیدوسالخورده ازجمله تجلیل خداست وازمانیست کسی که بزرگسال مارااحترام نکندوبه خردسال مامهربانی نورزد.
*اصول کافی، ج 3، ص 240 »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۵     ۲۱:۴۰

پیامک تاثیر دعای خانواده

« امام صادق(علیه السلام)فرمودند:هرگاه پدرم ازچیزی محزون میشد(مشکلی برایش پیش می‌آمد)زنان وکودکان راجمع کرده دعامینمودوآنان آمین میگفتند. »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۱     ۲۱:۳۰

پیامک زن و شوهر بهترین نعمت برای یکدیگرند!

« استادآقاتهرانی:زن و شوهر بهترین نعمت برای یکدیگرندوعدم توجه به این امر،کفرانی بزرگ نسبت به رحمت شگفت خدادرآفرینش زن ومردبرای یکدیگروقراردادن جاذبه‌ای لطیف میان آن دوبرای استکمال(به کمال رسیدن) دوجانبه ایشان است...
انگیزه‌بخش زن ومرددرمیل به یکدیگرهمین نقص واحتیاج است که هریک رابه سوی دیگری میکشاندوچون بدان برسدبه آرامش میرسد... »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۶     ۲۱:۳۰

پیامک شهادت 72 تن

« شهادت/امام خامنه ای:شخصیتى مثل شهید مظلوم،مرحوم آیت ‏اللّه بهشتى‏ حقاًسیّدشهداى انقلاب اسلامى است وچشم وچراغ این انقلاب واین ملت بود! »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۷     ۱۰:۰۰

پیامک عملیان نصر5

« شهادت/3تیر66عملیات نصر5باهدف پاسخ به شرارتهای عراق درخلیج فارس،بمباران مناطق کردنشین،تصرف بخشی ازارتفاع مسلط بردیزه عراق،رمز:یازهرا(س) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳     ۱۰:۰۰

پیامک شهید ابراهیم همت

« شهادت/سرسجاده نشسته بودابراهیم تامیفهمیدنمازش تمام شده،‌می‌آمدکنارش مینشست ومیگفت:«مادر!حالانمازبگو،منم بلدبشم.»چهارزانومی‌شدودست‌های ابراهیم رادردستانش میگرفت.نگاه‌های ابراهیم به لب‌های اوخیره میشد.کلام به کلام می‌گفت واوتکرارمیکرد.یواش یواش،‌چشم درچشم هم،آیه به آیه میخواندند،تااینکه اوساکت می‌شدوابراهیم ادامه میداد(شهیدابراهیم همت) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۳۰     ۱۰:۰۰

پیامک خط امام

« شهادت/اطاعت ازخامنه‌ای،اطاعت از امام است
هر کس منکر این معنا شود،مطمئن باشیددرخط امام نیست هرگزگرفتارتحلیل‌های گوناگون نشوندکه دشمن درکمین است!(بخشی ازوصیتنامه مرحوم سیداحمدخمینی به فرزندش سید حسن) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۷     ۱۰:۰۰

پیامک کاربرای خدا

« شهادت/میگفتند:انحصارطلب،دیکتاتور،مرفه،پولدار.دوستانش گفته بودند،چراجواب نمیدی؟تاکی سکوت؟
میگفت:قرآن میگه "ان الله یدافع عن الذین آمنوا"یعنی یه وظیفه برای منه که ایمان آوردنه،یه وظیفه هم برای خداست که دفاع کردنه.دعاکن وظیفموخوب انجام بدم،اون کارشو بلده(شهید بهشتی) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۳     ۱۰:۰۰

پیامک پیروی از ولایت فقیه

« شهادت/شهیدپازوکی:"صلاح دنیاوآخرت مادرپیروی ازولایت فقیه میباشدفعالانه درمسائل انقلاب واجتماع شرکت نماییدحضورگسترده وآگاهانه مردم ضامن انقلاب واصول آن است.درنمازجمعه شرکت کنیدوشعائراسلام رازنده ترکنید" »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۵     ۱۰:۰۰

پیامک ترکش اوا خواهری

« شهادت/فرهنگ جبهه:ترکش اوا خواهری: ترکش فوق العاده ریز و ناچیزی که بدن را گویی ناز می داد و اصابت ان اسباب خجالت بود! »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۲     ۱۰:۰۰

پیامک مسلمان هوای اسیر را هم دارد

« شهادت/چندساعتی بودحال وهوایش عوض شده بود؛خندان،گریان،خسته و آرام؛انگارهمه این هاراباهم داشت.قمقمه اش رابردبه یکی شان آب داد.گفت:«مسلمان هوای اسیرراهم دارد.»قمقمه به دست رفت سراغ بعدی،که ترکش خمپاره سرش راپراند.(خاطرات رزمندگان عملیات رمضان) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۵     ۱۰:۰۰

پیامک سفر آسمان

« شهادت/نمازپیوندبین ملک وملکوت وزمین وآسمان است،نمازسفرآسمان است وسفرآسمان را باید با دل برویم
*شهید آوینی* »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۳۱     ۱۰:۰۰

پیامک تقلید از غرب

« شهادت/استعمارفرهنگی وفرهنگ زدائی ازطریق تقلید،تشابه،رقابت مصرف های مصنوعی وسمبلیک وجلب توجه است واگرزندگیمان مثل اروپایی هاشداگر وضع لباسمان مثل مدلهای ارائه داده شده خانم...شدخودنیزازنظرخصوصیات انسانی ودرک وانتخاب راه زندگی به سوی اوشدن میل کرده ایم(شهیدعلم الهدی) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۹     ۱۰:۰۰

پیامک شهیدحیات میبخشد

« شهادت/شهداشاهدبرباطن وحقیقت عالمندوهمانانندکه به دیگران حیات می بخشند.(سید شهیدان اهل قلم آقامرتضی آوینی-شادی روحش صلوات) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۵     ۱۰:۰۰

پیامک نهایت آرزویم وصال توست

« شهادت/الهی بریدن ازهمه چیز و گرویدن به تو نهایت آرزوی من است ؛ الهی ما را قدرتی ده که بتوانیم با نفسمان مبارزه کنیم و کاری را انجام دهیم که رضای تو در آن است.ما را از خود دور نکن که هر کس از تو دور شد هلاک شد. "طلبه شهید احمد عنایتی" »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۸     ۱۰:۰۰

پیامک امروز باید هوشیار باشیم

« شهادت/امام(ره):ماامروزدررأس مسایلمان جنگ است.اگریکروزغفلت کنیم حمله خواهدکرد.من به ملت ایران عرض میکنم که به همه مصمم باشیدومجهز…برای جنگ بیشترمهیاشویدکه دفاع ازاسلام است،دفاع ازنوامیس مسلمین است.دفاع ازقرآن کریم است،دفاع ازملت ایران است وملتهای دیگراست ومابایدباقدرت بایستیم وهیچ عقب‌نشینی نکنیم »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۴     ۱۰:۰۰

پیامک زنده ام شکر

« شهادت/گفتند:شهیدشد..دیدمش..کجایی؟چه خبر؟گفت:زنده ایم شکر؛زنده ایم شکر »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۱     ۱۰:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک تولید خشونت در جامعه

« ولایت/رهبری:فیلمهائی پخش میکنیم که خودآن کسانیکه سازنده‌ این فیلمهاهستند،به خودشان هشدارمیدهندومیخواهندخطراین فیلمهاراکه تولیدخشونت درجامعه است،متوقف کنند؛ولی ماداریم اینهارامنتشر میکنیم!اینهامضراست.بچه‌های ماازاول باخنجروباقمه وبااسلحه‌ گرم-البته پلاستیکی‌اش-آشنابشوندانس پیداکنندیادبگیرندخب،اینهاخطرات دارددرجامعه آثارش راهم میبینیم »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۷     ۱۹:۰۰

پیامک طاعت خدا در ماه رمضان

« ولایت/رهبری:دراین هوای گرم،دراین روزهای بلند،بازبان روزه وبااحساس گرسنگی وتشنگی وپرهیزازلذات وهواهای نفسانی،روزرابه اطاعت پروردگارسپری وبسیاری شب رابه دعا،به ذکر،به مناجات،به قیام لله پرداختند.کارمعنوی ومجاهدت بانفس دراین ماه،به صاحبان همت وصاحبان اراده،که شمامردم عزیز هستیدوروزه راتحمل کردید،احساس شادی ومسرت معنوی میبخشد. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳     ۱۹:۰۰

پیامک تقوا یعنی...

« ولایت/رهبری:دراین روزهاتقوایعنی مراقبت کامل ازگفتاروکرداروحتی خاطرات وخطرات ذهنی،یک تمرین بزرگ برای بقیه‌اوقات وایام سال.امیدوارم دراین ایام ولیالی مبارک این توفیق به همه‌ مادست بدهدکه خودمان راکنترل کنیم،مراقبت کنیم وگفتارورفتارخودمان رامنطبق کنیم باموازین الهی وشرعی »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۹     ۱۹:۰۰

پیامک تبریک ورود ماه رمضان

« ولایت/رهبری:شروع ماه مبارک رمضان،درحقیقت عیدبزرگی برای مسلمانان است وجاداردکه مؤمنین،وروداین ماه رابه هم تبریک بگویندویکدیگررابه استفاده‌ هرچه بیشترازاین ماه توصیه کنندچون ماه ضیافت الهی است،دراین ماه فقط مؤمنین وکسانیکه اهل وروددراین ضیافتندبرسرسفره‌ پروردگارمینشینند »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۷     ۱۹:۰۰

پیامک توجه به دعا

« ولایت/رهبری:یکی ازنقیصه‌های ماست که دعاهارابدون توجه میخوانیم ومعنایش رانمیفهمیم؛ازبعضیکه قادریم معنایش رابفهمیم،تأمل وتدبرنمیکنیم؛دعامیخوانیم،حواسمان هم جای دیگری است!درحالیکه این دعاهاهمه دفترهای ارزشمندمعرفت ونسخه‌های عشق ومحبت است وخیلی چیزهادراین دعاهاست که اگرمابه آنهاتوجه کنیم،میتوانیم آنهارابیاموزیم »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۵     ۱۹:۰۰

پیامک دنیا را به همه مردم دنیا بسپارید

« ولایت/رهبری:پیام مابه همه‏ ملت‏هاودولت‏هاى جهان سوم ونیزبه ملتهایى که دولتهاى آنان خودبوجودآورندگان نظام سلطه‏ انداینست که دنیابیش ازاین نبایداین وضع ناهنجارراتحمل کندبایدبه قدرتهاودولتهاى بزرگ ازسوى همه گفته شوددرخانه‏ هاى خودتان بنشینیدودنیارابه همه‏ مردم دنیابسپرید،شماقیم آن‏هانیستید.(1366) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۷     ۱۹:۰۰

پیامک همه سرباز انقلابیم

« ولایت/رهبری:درکشورما،دولت وملتى وجودندارد؛همه سربازان انقلاب هستندوبایدهم باشند.همه بایدروح سربازى براى انقلاب راحفظ کنند.دراین خصوص،فرقى هم بین آحادمردم ومسئولان ومقامات نیست.درقبال اسلام ونظام اسلامى، همه وظیفه‏ واحدى دارند.
(26/ 03/ 1368) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۸     ۱۹:۰۰

پیامک اعراض از زندگی رفاه طلبانه

« ولایت/رهبری:روش انقلاب وانقلابیون به تبع آموزش اسلام،اعراض اززندگی رفاه‌طلبانه برای خودبود.برای مردم هرچه میتوانید،رفاه ایجادکنید؛هرچه میتوانید،درآمدملی رازیادکنید؛هرچه میتوانید،درکشورثروت تولیدکنید؛اماخودتان نه.مسئولین لااقل تاوقتی مسئولند،به زندگی رفاه‌طلبی رونکنند. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۵     ۱۹:۰۰

پیامک فرصت ماه مبارک رمضان

« ولایت/رهبری:دعادرماه رمضان وهمه خصوصیات این ماه مبارک اینست که مارامتذکرمیکند؛ازغفلت بیرون میآورد؛آلودگیهای مارابه مانشان میدهدودربین دعاونمازوتوجه،فرصتی به مادست میدهدکه اشتباهاتی راکه باآنهاانس وخوگرفتیم،بازنگری کنیم وآنهارابشناسیم؛چون گاهی انسان گناهی راعادت کرده که انجام بدهدوتوجه نداردکه این گناه است. »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۳۰     ۱۹:۰۰

پیامک ورود به ضیافت الله

« ولایت/رهبری:خداونددعوت کرده است مارابه اینکه شمابایدواردبشویددراین میهمانخانه واین ضیافت هم جزترک،چیزی نیست.ترک هواها،ترک خودیها،ترک منی ها،منیتها،اینهاهمه دراین میهمانخانه است ومابایدحساب کنیم ببینیم که آیاواردشدیم دراین میهمانخانه یااصلاواردنشدیم،راهمان دادندیانه؟ »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۸     ۱۹:۰۰

پیامک لذت سخن امام

« ولایت/رهبری:بعضیهادعاراتفسیرمیکنند؛البته خوب است،لکن وقتی بنده یک کلمه دعارابا20کلمه تفسیرمیکنم،این دیگرکلام امام نیست؛اگربشودکلام امام رادریک کلمه زیبا،شکیل وخلاصه،بازگرداندآنوقت یک مقداری ازلطف کلام امام رابه ماخواهددادآن تفسیرهای مفصل برای اینکه انسان معارف رایادبگیردخوب است؛امابرای اینکه لذت سخن امام راکه خیلی هم زیباست،درک کندنه »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۶     ۱۹:۰۰

پیامک آمادگی برای ماه رمضان

« ولایت/امام خامنه ای:همه را؛توصیه میکنم ودعوت میکنم به رعایت تقوای الهی وحفظ نفس ازوروددرحوزه‌ی محرمات پروردگار؛وتداوم ذکروتوجه وتضرع دراین چندروزیکه ازماه مبارک شعبان باقی مانده است؛وآماده شدن برای وروددرآستانه‌ی ضیافت الهی درماه مبارک رمضان وگشودن گره‌های فراوانیکه به وسیله‌ی شیطان ونفس اماره،درجان ماودل مابه وجود آمده است »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۳     ۱۹:۰۰

پیامک اسلام امریکایی

« ولایت/رهبری:به اسلام مطلوب واشنگتن ولندن وپاریس بدبین باشید؛چه ازنوع لائیک وغربگرا،وچه ازنوع متحجروخشن آن.به اسلامى که رژیم صهیونیستى راتحمل میکند،ولى بامذاهب اسلامى دیگربیرحمانه مواجه میشود،دست آشتى‏
به سوى آمریکاوناتودرازمیکند،ولى درداخل به جنگهاى قبیله‏اى ومذهبى دامن مى‏زندواشدّاءبامؤمنین ورحماء باکفاراست،اعتمادنکنید
(1390) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۶     ۱۹:۰۰

پیامک پشتیبانی ملت

« ولایت/رهبری:اگراستکبارجهانى وشیاطین عالم احساس کنندکه جمهورى اسلامى ضعیف است،فشاررازیادخواهندکرد.مابحمداللّه قوى هستیم وازثبات لازم برخورداریم.سرمایه‏ که جمهورى اسلامى ایران دارد-اعتمادمردم وپشتیبانى آن‏هاازنظام-گمان نمیکنم هیچ دولتى آنراداشته باشد.این نعمت رابایدمسئولان وآحادمردم حفظ کنند »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۶     ۱۹:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک انس باقرآن

« "مَثل(کارهاى)کسانیکه به پروردگارشان کفر ورزیدند،همچون خاکسترى است که درروز طوفانى تندبادى برآن بوزد،آنان بر حفظ ذره اى از آنچه بدست آورده اند قادر نیستند.این همان گمراهىِ دور و عمیق است."(ابراهیم/18) »  
۱۳۹۴/۴/۹     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "... روزه داشتن برای شما بهتراست اگر بدانید!"
(بقره/184)

یعنی با رضا و رغبت روزه بگیرید که برای شما خیر است و در حدیث قدسی خداوند میفرماید : "روزه برای من است و من جزای آن رامی دهم"
تفسیر المیزان »  
۱۳۹۴/۴/۷     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« هرگاه سفره پهن میشود،4000فرشته دراطراف آن گرد میآیند.چون بنده بگوید:"بسم اللّه‏"فرشتگان میگویند:"خداوند،به غذایتان برکت دهد!"سپس به شیطان میگویند:"اى فاسق!بیرون شو.تو برآنان،راه تسلط ندارى"
پیامبر(ص) »  
۱۳۹۴/۴/۳     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« شما را چه شده است که اینگونه به زمین چسبیده اید؟آیا به زندگی ناچیز دنیا رضایت دادید؟؟(توبه/38) »  
۱۳۹۴/۳/۲۴     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« وقتی آیه3و4سوره جمعه نازل شد،پیامبر(ص)درپاسخ این سؤال که مراداز«آخرین»درآیه3چه کسانیست؟دست مبارک رابرشانه سلمان گذاشته وفرمودند:اگرایمان درستاره ثریاباشد،مردانى از نسل وتبار این مردبه سراغ آن خواهندرفت »  
۱۳۹۴/۳/۲۲     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "کسیکه قرآن را بیاموزد وبه آن عمل نکند ودنیا دوستی و زینت آنرا برقرآن ترجیح دهد،سزاوار خشم خداوند است و در ردیف یهود و نصاری قرار خواهد داشت که کتاب خدا را پشت سرانداختند."
پیامبر(ص) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۰     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "کسی که کار نیکی انجام دهد ، برای او پاداشی بهتر از آن است و به کسانی که کارهای بد انجام دهند ، مجازات بدکاران جز ( به مقدار ) اعمالشان نخواهد بود."
(سوره قصص/84) »  
۱۳۹۴/۳/۱۵     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« سفارش پیامبر(ص)به دختر گرامیشان حضرت زهرا(س):"فرزندم ازخواندن قرآن غافل مباش،چون قرآن دل را زنده میکند واز فحشا وزشتی وستم باز میدارد" »  
۱۳۹۴/۴/۸     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "وهنگامیکه بندگان من ازتو درباره من سؤال کنند،(بگو:)من نزدیکم!دعای دعا کننده را به هنگامیکه مرا میخواند،پاسخ میگویم! پس باید دعوت مرا بپذیرندو به من ایمان بیاورند،تاراه یابند(وبه مقصدبرسند)!"(بقره/186) »  
۱۳۹۴/۴/۴     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "چه بسا چیزى را خوش نداشته باشید، حال آنکه خیر شما در آن است.
و یا چیزى را دوست داشته باشید، حال آنکه شر شما در آن است.  خدامی ‏داند، و شما نمی ‏دانید."
(بقره/216) »  
۱۳۹۴/۳/۲۸     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« از حضرت علی(ع) روایت شده امید بخشترین آیه قرآن آیه114سوره هود میباشد:
"... بدرستى که کارهاى نیکو(همچون نماز)،بدیها رامحو میکند." »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۳     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« نیکى(تنها)این نیست که(هنگام نماز)روى خودرابه سوى مشرق یامغرب بگردانید،بلکه نیکوکارکسیست که...مال(خود)رابا علاقه اى که به آن داردبه خویشاوندان ویتیمان وبیچارگان ودرراه ماندگان...دهد...وآنانکه در(برابر)سختیها،محرومیتها،بیماریهاودرمیدان جنگ،استقامت به خرج میدهند(بقره177) »  
۱۳۹۴/۳/۲۱     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« إِذَا جَآء نَصرُ الله وَالفَتح(نصر/1)
پیروزى فقط درسایه نصرت الهى است »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۶     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« هنگامى که تصمیم گرفتى (قاطع باش و) بر خداوند توکّل کن. براستى که خداوند توکّل کنندگان رادوست میدارد.
(آل عمران/159) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۴     ۰۷:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک شب مهتابی

« من کزین فاصله غارت شده ی چشم تو ام
چون به دیدار تو افتد سرو کارم چه کنم
یک به یک با مژه هایت دل من مشغول است
میله های قفسم را نشمارم چه کنم؟
#سید حسن حسینی »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۳۰     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« ساعات عمر من همگی غرق غم گذشت‏
دست مرا بگیر که آب از سرم گذشت‏
مانند مرده ‏ای متحرک شدم، بیا
بی تو تمام زندگی‏ ام درعدم گذشت‏
می‏خواستم که وقف تو باشم تمام عمر
دنیا خلاف آنچه که می‏خواستم گذشت‏
#برقعی »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۸     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« با آنکه دلم از غم عشقت خون است
شادی به غم توام ز غم افزونست
اندیشه کنم هر شب و گویم : یا رب
هجرانش چونین است ، وصالش چون است ؟
#رودکی »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۵     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« گفتم عقلم گفت که حیران منست
گفتم جانم گفت که قربان منست
گفتم که دلم گفت که آن دیوانه
در سلسله ی زلف پریشان منست
#عبید زاکانی »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۳     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« حریر نور غریبش، بر این رواق می افتد
اگر چه ماه شبی چند در محاق  می افتد
تو بایدی و یقینی، نه اتفاقی و شاید
تو سرنوشت زمینی، که اتفاق می افتد
#محمد مهدی سیار »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۱     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« بهار سفره ی سبزی ست از سیادت تو/
شب تولّد هستی ست یا ولادت تو؟
تو سرّ مخفی لولاکی و جهان گم بود/
اگر نبود گل افشانی ولادت تو/
(میلاد حضرت زهرا (س) و روز مادر مبارک) »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۹     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« فریادکه سوزدل عیان نتوان کرد
باکس سخن از داغ نهان نتوان کرد
اینهاکه من از جفای هجران دیدم
یک شمه به صد سال بیان نتوان کرد
"وحشی بافقی" »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۷     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« میرسی و آنقدر شادم که انگاری ز دور
سرنشین قایقی سوراخ، ساحل دیده است.. »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۹     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« به یک پلک تـــو مـی‌بخشم تمـــام روز و شب‌ها را
که تسکین می‌دهد چشمت غم جانسوز تب‌ها را
بخوان! با لهجه‌ات حسّی عجیب و مشترک دارم
فضا را یک‌ نفس پُر کن بـــه هــــم نگذار لب‌ها را
#نجمه زارع »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۶     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« هر دلی کز عشق تو آگاه نیست
گو برو کو مرد این درگاه نیست
هر که را خوش نیست با اندوه تو
جان او از ذوق عشق آگاه نیست
ای دل ار مرد رهی مردانه باش
زآنکه اندر عاشقی اکراه نیست
#عطار نیشابوری »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۴     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« ای دل نگران که چشم هایت بر در..
شرمنده که امروز به یادت کمتر..
جز رنج چه بود سهمت از این همه عشق
مظلوم ترین عاشق دنیا! مادر!
#عرفانپور »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۲     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« سنگم بزنی به جای دیگر نروم/
آبم ندهی تشنه از این در نروم/
والله اگر قفل قفس باز شود/
از بام تو گامی آن طرف تر نروم/
"میلاد عرفان پور" »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۹     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« من آمدم که یک شبه شاعرشوم تورا
امابرای وصف توعمرقرون کم ست
من آه میکشم که چه میخواهی ازدلم
باورمکن کشیدن آه ازدرون کم ست
طوفان واژه ها »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۸     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« همه موسم تفرّج به چمن روند و صحرا
تو قدم به چشم من نه، بنشین کنار جویی »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۳     ۲۰:۳۰
پیامک موجود نيست!
پیامک موجود نيست!
پیامک موجود نيست!
فروشگاه اینترنتی حریم ریحانهSMS *** ساپکا *** SMSوب سایت تخصصی دختران و بانوان ایرانیپایگاه اطلاع رسانی رجارجبیه، وابسته به بیت حضرت آیت الله سید علی گلپایگانی (ره)نگین ارتباط ، سرویس های ارزش افزوده پیام کوتاهراسخونراز تی.ویفروشگاه فرهنگ پایداریباشگاه افسران جوان جنگ نرم
PageRank Checking Icon