Google+

پیامک غمگینی برای روزی

« ازخودتاخدا/خداوند عزّ و جلّ فرمود:اى فرزند آدم! هرروز، روزى تو مى‏ رسد، ولى بازهم غمگین مى‏ شوى، ولى از عمر تو کاسته مى ‏شود، اما اندوهگین نمى‏ گردى. چیزى مى‏ طلبى که تو را به طغیان مى ‏کشد، در حالى که به ‏اندازه کفایت دارى.(بحارالانوار، ج 74، ص 44) »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۵     ۲۲:۰۰

پیامک خدا خیر انسان را میخواهد

« ازخودتاخدا/علامه مصباح یزدی:بایدبدانیم که گاهی سختی‌هانیزوسیله خیرانسان است.ولی مانمی‌دانیم چه چیزی به نفع ماوچه چیزی به ضررماست.اگردست بنده دردست خداباشدوفقط به اواتکاداشته باشد،هیچ غم وغصه‌ای ندارد،به‌خصوص هنگامی‌که بداندخیرش درچیزی است که اوبرایش می‌خواهد. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک قرق خدا رانشکند!

« ازخودتاخدا/آیةالله جاودان:اگرکسی مراقبت کند،نمی گذارندهرجایی برود.اگربخواهدبه چاله بیفتد،نمی گذارند.ازکجاشروع میشود؟ازآن وقتی که من قـُرُق خدا رانشکنم.این اصطلاح حاج آقای حق شناس بود.میفرمودندقـُرُق خدارانشکند.گناه نکندوواجباتش راراعایت کند. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۸     ۲۲:۰۰

پیامک عظمت حرم امام رضا(ع)

« ازخودتاخدا/آیةالله بهجت(ره):حرم مطهرحضرت رضا(ع)نعمت بزرگ وگرانقدرى است که دراختیارایرانیهاست،عظمتش راخدامیداندبه حدى که امام جواد(ع)میفرماید:زیارت پدرم اززیارت امام حسین(ع)افضل است،زیراامام حسین(ع)راعامه وخاصه زیارت میکنند،ولى پدرم راجزخاصه[شیعیان12امامى]زیارت نمیکنند »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۵     ۲۲:۰۰

پیامک لطف ویژه امام هشتم

« ازخودتاخدا/علامه طباطبایی:«همه امامان(ع)لطف دارند،امالطف حضرت رضا(ع)محسوس است.»«انسان هنگامی که واردحرم رضوی(ع)می‎شود،مشاهده میکندکه ازدرودیوارحرم آن امام رأفت میبارد.» »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۲     ۲۲:۰۰

پیامک ذکر خدای متعال

« ازخودتاخدا/آیة الله حق شناس(ره):اهل بهشت حسرت هیچ ساعتی ازعمرخود رانمی‎خوردند،الا ساعاتی راکه دردنیا در غفلت بودندوذکر پروردگارمتعال رانکرده بودند. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۸     ۲۲:۰۰

پیامک مراقبت

« ازخودتاخدا/آیت الله خوشوقت(ره):مراقبت رانبایدفراموش کنیم.مراقبت دواثرمهم داردیکی اینکه نمیگذاردگناه ازدست آدم خارج بشودودیگراینکه درجاتش خوب میشودوآخرعمرخوشحال میشودوالّاآخرعمرخیلی خطرناک می‌شود. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۴     ۲۲:۰۰

پیامک اعتماد به خدا

« ازخودتاخدا/امام جواد(ع):اعتمادبه خداوندبهای هرچیزگرانبها و نردبان هر امر بلند مرتبه ای است.
(بحارالانوار ،ج75،ص363) »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۳     ۲۲:۰۰

پیامک متحیرم...

« ازخودتاخدا/علامه حسن زاده آملی:الهى آنکه ازخوردن وخوابیدن شرم داردازدیگرامورچه گوید.الهى اگرچه درویشم ولى داراترازمن کیست که تودارایى منى.الهى درذات خودم متحیرم تاچه رسددرذات تو.(الهی نامه) »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک روزی حلال

« ازخودتاخدا/مام رضا(ع):برای خودتان بهره ای ازدنیا قراردهید،به اینکه خواسته های دل راازحلال برآورده سازیدتاحدّی که مروّت راازبین نبردواسراف درآن نباشد.بدین وسیله درکارهای دین،کمک بجویید.(فقه الرضا،ص337) »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۶     ۲۲:۰۰

پیامک زیارت امام رضا(ع)

« ازخودتاخدا/امام رضا(ع):زائران قبرمن،گرامی ترین گروه هایی اندکه روزقیامت برخداوندواردمیشوند.هیچ مؤمنی نیست که مرازیارت کندودرراه زیارتم آبی به صورتش بچکد،مگرآنکه خدای متعال،بدن اورابرآتش دوزخ حرام میکند.(عیون الاخبارالرضا،ج 2، ص 248) »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک هم اصرار کن هم برو

« ازخودتاخدا/آقامجتبی تهرانی(ره):خدابرای بنده‌‌اش،مراجعه کردن به مخلوق رادوست نداردومیگویدبایدسراغ من بیایی،همان‌‌طورهم اصرارکردن درمقابل مخلوق رادوست ندارد؛یعنی اینکه سراغ مخلوقی بروی وبعدهم مرتّب اصرارکنی.اصل رفتن وپافشاری بعدش رابدش می‌‌آید.عکس نسبت به خودش که مراجعه به خودش رادوست داردوهرچه اصراروپافشاری کنی بیشترخوشش می‌‌آید. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۰     ۲۲:۰۰

پیامک معلم اخلاق خداست

« ازخودتاخدا/آیت الله مظاهری:اگربخواهیم خدامعلم اخلاق ماباشدبایدتقوا داشته باشیم.اجتناب ازگناه ازاهمیت به واجبات ومستحبّات بالاتراست.بااجتناب ازگناه کم‌کم ملکه تقواپیدامیشودوموجب میشودخدابدون اینکه توازاوبخواهی،معلم اخلاقی توشودوبه توالهام دهد،هم دروقتی که میخواهی سقوط کنی وهم دروقتی که میخواهی عروج کنی. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/امام علی(ع):روزی راباصدقه دادن فرودآوریدهرکس یقین به جایگزین داشته باشد،دربخشش سخاوتمندمیشود(نهج البلاغه،حکمت132) »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲     ۲۲:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک اعمال روز اول ماه ذی الحجه

« مفاتیح/*سالروزپیوندگل باغ نبوی باامیرالمؤمنین علی(ع)تبریک باد*
نمازهای مستحبی امروز:
نمازحضرت فاطمه(4رکعت؛هررکعت:حمد،50بارتوحید)وتسبیح...
2رکعت نمازقبل اذان ظهر(حمد،10بارتوحید،10بارآیة الکرسی،10بارقدر) »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۴     ۰۹:۰۰

پیامک نماز دهه اول ذی الحجه

« مفاتیح/نمازدهه اول ذی‌الحجه(مابین نمازمغرب وعشاء)
2رکعت؛هررکعت:حمدوتوحیدوآیه142اعراف
*بابجاآوردن این نمازدرثواب حاجیان شریک گردید »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۳     ۱۷:۴۵

پیامک سفارش رسول الله

« مفاتیح/سفارش رسول خدا(ص)به حضرت زهرا(س)،براى زمان خوابیدن:
1.قرائت3مرتبه سوره توحید(معادل ثواب ختم قرآن)
2.فرستادن صلوات برتمامى انبیاء(براى موردشفاعت قرارگرفتن ازطرف آنها)
3.استغفاربراى مؤمنین(جهت خوشنودى ایشان ازما)
4.ذکرتسبیحات اربعه(معادل ثواب حج وعمره نمودن) »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۱     ۲۱:۱۵

پیامک اعمال روز دحوالارض

« مفاتیح/اعمال مخصوص روز دحوالارض:
روزه‌داری،غسل، عبادت واجتماع برای ذکرخدا،نمازودعای خاصه این روز، وزیارت امام رضا(علیه‌السلام) که افضل اعمال مستحبی امروزست.
(ر.ک مفاتیح)
*همچنین در روایتست که حضرت قائم(عج) دراین روز قیام خواهدنمود*
انشاءالله...
جهت تعجیل درظهورش صلوات »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۳۰     ۰۵:۰۰

پیامک دحو الارض

« مفاتیح/امشب(شب دحوالارض:پهن شدن زمین اززیرخانه کعبه برروی آب) ازلیالی شریفه است که رحمت خدا در آن نازل می‌شود و ایستادن به عبادت، اجر بسیاری دارد.
یعنی:*عبادت امشب + روزه‌داری فردا = اجر 100سال عبادت* »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۹     ۲۱:۱۵

پیامک روز زیارتی امام رضا(ع)

« مفاتیح/23ذی‌القعده(فردا)،به قولی روزشهادت امام رضا(ع)،وبرطبق روایتی که سیدبن طاووس نقل فرموده:زیارت آنحضرت ازنزدیک ودورسنت است »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۷     ۲۱:۱۵

پیامک نماز روزیکشنبه ذی القعده

« مفاتیح/هرکس میخواهدتوبه‌اش مقبول وگناهانش آمرزیده شود،باایمان بمیردوقبرش وسیع ونورانی باشد،والدینش ازاوراضی گردندو...، بعدازغسل مستحبی،بجای آوردنمازروزیکشنبه ذی‌القعده را!
*کیفیت نماز:ر.ک مفاتیح‌الجنان »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۳     ۱۲:۰۰

پیامک روزه داری 9 روز اول ماه ذی الحجه

« مفاتیح/فضیلت روزه‌داری9روزاول ماه ذی‌الحجه به اندازه روزه‌داری تمام عمراست،بخصوص فرداکه برایش ثوابی معادل80ماه روزه‌داری نوشته می‌شود! »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۳     ۲۰:۳۰

پیامک ورود به ماه ذی الحجه

« مفاتیح/ورودتان مبارک ای بندگان صالح خدابه ماه ذی‌الحجه!
ماهی که درقرآن مجید،ازدهه اول آن به عنوان*ایام معلومات*ذکرشده وبه فرموده پیامبراکرم(ص):عمل خیروعبادت درهیچ ایامی نزدحقتعالی،محبوبترازاین دهه نیست »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۳     ۱۷:۴۰

پیامک نماز روزیکشنبه ذی القعده

« امروزآخرین فرصت جهت بجاآوردن نمازیکشنبه ذی‌القعده است.اگرخواهان آن هستیدکه مغفرت شامل حال والدین وفرزندانتان گردد،امروزراغنیمت شمارید! »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۳۰     ۱۲:۰۰

پیامک روزه دحو الارض

« مفاتیح/اگرمیخواهیدجزءکسانی باشیدکه تمام آنچه درمیان آسمان وزمین است برایشان استغفارمیکنند،روزه فردافراموشتان نشود!
چراکه دحوالارض یکی از4روزیست درطول سال،که فضیلت خاصی برای روزه‌داریش نوشته شده است. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۹     ۲۱:۴۵

پیامک میلاد پیامبران اولوالعزم

« تبریک بادبرشما!میلادپیامبران اولوالعزم*حضرت ابراهیم وحضرت عیسی(علی نبیناوآله وعلیهماالسلام)*که درشب شریف دحوالارض دیده به جهان گشودند. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۹     ۱۸:۳۰

پیامک راه های دور کردن شیطان

« مفاتیح/حضرت رسول(ص)فرمودند:
شیطان بر2قسم است؛
1.شیطان جنی وآن دورمی‌شودبه گفتن«لاحَولَ وَ لاقُوّةَ إلّابِالله العَلیِ العَظیم»
2.شیطان انسی وآن دورمی‌شودبه فرستادن صلوات برمحمدوآل طاهرینش »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۴     ۱۲:۰۰

پیامک اعمال شب شنبه

« مفاتیح/موافق روایتی شب شنبه حکم شب جمعه رادارد و شایسته است آنچه درشب جمعه خوانده می‌شود،در آن شب نیزخوانده شود. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۱     ۲۱:۱۵
پیامک موجود نيست!

پیامک آداب شیر دادن

« امام صادق(ع):مدت شیرخوارگى بیست و یک ماه است،کمتر ازآن ستم بر کودک است »  
۱۳۹۳/۷/۷     ۰۹:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/استادآقاتهرانی:یکی ازمهمترین آدابی که درعرض تمام دستورهای تربیتی درتمام دوره‌های تربیتی فرزندمهدی‌یاور،از40روزپیش ازانعقادنطفه تاآخرین لحظه عمربایدرعایت گردد «تغذیه ازلقمه حلال یاحلال خوری»است! »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۴     ۰۹:۳۰

پیامک نقش زن وشوهردرخانه

« رسول خدا(ص)فرمود:
«هر یک ازانسان‌هابرای خودشان ریاستی دارند،مرد رئیس اهل بیت خویش است و زن رئیس خانه‌ی خویش.»
(نهج الفصاحه/روایت2177) »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۳۱     ۲۰:۵۰

پیامک بوسیدن کودک

« خانواده/امام علی(علیه‌‌‌‌السلام): بوسیدن کودک رحمت ومحبت است.بوسیدن زن شهوت است.بوسیدن پدرومادرعبادت است،وبوسیدن برادرمسلمان دین است. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۶     ۲۰:۵۰

پیامک اهمیت نقش مادر در تربیت

« خانواده/مرحوم آیةالله فلسفی: نوازشهای اختصاصی که درکودک ایجادشادمانی وانبساط می‌کندتنهادردامن مادراست ونه درکودکستان.
بچه‌ای که بین صدنفرکودک زندگی غیرمستقلی دارد،شخصیت واستقلال فردی راکه ازتمایلات مهم بشری است،درک نخواهدکرد... »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۲     ۲۰:۵۰

پیامک زمان مکروه فرزندخواهی

« خانواده/!!!
امشب،شب نیمه ماه(ازاوقات مکروه فرزندخواهی)است! »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۸     ۲۰:۵۰

پیامک بهترین بهره مومن

« خانواده/امام رضا(علیه‌السلام):بنده مؤمن،هیچ بهره‌ای نبرده است که بهترازهمسرخوب وشایسته‌ای باشدکه هنگام حضورشوهرمایه خوشحالی اوودرغیاب شوهرنگهدارناموس ومال اوباشد.
*مسندالامام الرضا(علیه‌السلام)،ج2،ص256 »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۵     ۲۰:۵۰

پیامک روابط زوجین-وظایف لطیفه زنانه

« امـام صـادق(ع) فرمود:اگر زنی شربت آبی به شـوهـرش بـیـاشامد
برای او بهتر است از آنکه یک سال روزها روزه بگیرد و شبها به زنده داری سر کند »  
۱۳۹۳/۷/۵     ۰۹:۳۰

پیامک فضیلت همنشینی باخانواده

« خانواده/پیامبراعظم(ص):
هیچ مردی نیست که بااعضاءخانواده خودبرسر(سفره)غذابنشیندوقبل ازشروع به خوردن«بسم‌الله» بگویندو درپایان غذا «الحمدلله» گویند،مگرآنکه خداوندایشان رابیامرزد.
(وسائل‌الشیعه، ج7، ص162) »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۲     ۲۰:۵۰

پیامک آزادی کودک

« حضرت امام خمینی(ره) خطاب به عروسشان:
«شمازیادبچه رامی‌پوشانید...بگذاربچه آزادباشد وبچه راباطبیعت وفق بده.
بچه‌هایی که درخاک بزرگ می‌شوند خیلی سالم‌ترند تاآن بچه‌هایی که لای زرورق بزرگ می‌شوند...» »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۹     ۲۰:۵۰

پیامک وظایف همسران

« خانواده/آیةالله علم‌الهدی:توقع همسران ازیکدیگرنبایداساس زندگی مشترک رامتزلزل کند...یکی ازمشکلات رایج همسران جوان قطع رابطه باوابستگان است.ازدواج فقط پیوندبایک نفرنیست،بلکه درپی یک ازدواج دوخانواده بهم مربوط میشوند.همسران جوان نسبت به همه این افرادوظایفی دارندوقطع رابطه باآنهابه مصلحتشان نیست. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۴     ۲۰:۵۰

پیامک مقام والای مادر

« درزمینه مقام والای مادر،پیامبررحمت(ص)فرموده‌اند:هنگام نمازمستحبی،اگرپدرت تورافراخواند،نمازراقطع نکن واگرمادرت توراخواند،نمازراقطع نما! »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۰     ۲۰:۵۰

پیامک بازی کودک

« خانواده/استاد محمدی ری‌شهری: بازی کردن والدین باکودک موجب تکریم کودک وبالارفتن عزت نفس اوگشته،احساس خودارزشمندی وکرامت نفس رابرای وی بوجودمی‌آورد. همچنین رابطه کودک باوالدین راتحکیم می‌کندودر گرم‌شدن و صمیمی‌شدن رابطه نقش اساسی دارد.
*حکمت‌نامه کودک،ص259،نشردارالحدیث »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۷     ۲۰:۵۰

پیامک اهمیت روزجمعه

« خانواده/پیامبراعظم(صلی الله علیه وآله):
برای کودکانتان گوشت بخرید و روزجمعه رابه یادآنان بیاورید.
مستدرک الوسائل،ج6،ص99،ح6525 »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۳     ۱۶:۳۰
پیامک موجود نيست!

پیامک معنای شهید

« شهادت/امام علی.ع:و اللَّه ما الشهید إلّا شیعتنا و لو ماتوا على فُرُشهم
والله شهید جز شیعه ما نیست اگرچه او در فراش خود جان داده باشد.
(شهید کسی است که این تشیع و اطاعت از ولی را بدست آورده باشد،آن وقت مرگ او درهر کجا باشد شهادت است/استاد صفایی حائری) »  
۱۳۹۳/۷/۶     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« اسیر شده بود،15سال بیشتر نداشت
سرهنگ عراقی یقه شو گرفت، کشیدش بالا
گفت: اینجا چه کار میکنی؟جواب بده
گفت: ولم کن تا بگم
ولش کرد
خم شد از روی زمین یک مشت خاک برداشت، آورد بالا
گفت: اینجا خاک منه، تو بگو اینجا چه کار میکنی؟
سرهنگ عراقی خشکش زده بود…
من خاک پای شهدا هستم. »  
۱۳۹۳/۷/۳     ۱۰:۰۰

پیامک پوستر اتاق کار محمود کاوه

« شهادت/اتاق کار کوچک محمودکاوه توی سقز یک پوستر قشنگ داشت که نوشته بود (انّ الّذین قالوا ربّنا الله ثمّ استقاموا تتنزّل علیهم الملائکه ألّا تخافوا ولاتحزنوا وأبشّروا بالجنّه الّتی کُنتُم توعدون)
علاقه خاصی به این آیه داشت و زیاد میخواندش مخصوصاً وقت های عملیات. »  
۱۳۹۳/۷/۱     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
آیا ما مراقب این هستیم که هریک از ما، خودش را و اندیشه و فکرش را، ترازوی منحصر به فرد حق و باطل قرار ندهد؟(شهید بهشتی) »  
۱۳۹۳/۶/۲۸     ۱۹:۰۰

پیامک کجایید ای شهیدان خدایی

« شهادت/
کجایید ای شهیدان خدایی
بلاجویان دشت کربلایی
کجایید ای سبک روحان عاشق
پرنده‌ تر ز مرغان هوایی
کجایید ای در زندان شکسته
بداده وام داران را رهایی(مولانا) »  
۱۳۹۳/۶/۲۳     ۲۳:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/وصیتنامه‌اش را باز کردم. چشم‌هایم را پاک کردم. نوشته بود: «پدر و مادر عزیزم من زکات فرزندان شما بودم که با طیب خاطر پرداختید. حالا به فکر خمس باشید.» »  
۱۳۹۳/۶/۱۸     ۱۰:۰۰

پیامک خمپاره ها هم چشم دارند...

« شهادت/منتظر بودم امتحانها تموم بشه همراهش برم جبهه.بعضی حرفهاش رو نمیفهمیدم.میگفت:"خمپاره ها هم چشم دارند."نشسته بودیم وسط محوطه،داشتیم قرآن میخوندیم.صدای سوت خمپاره اومد.هر دوخوابیدیم زمین،گردوخاک که خوابید،بلند شدم،اما او نه.تازه فهمیدم خمپاره ها هم چشم دارند... »  
۱۳۹۳/۶/۱۵     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
مادری پیر دارم و زنی و سه بچه قد و نیم قد،از دار دنیا هیچ چیز ندارم،جز یک پیام:
یقه تان را میگیرم اگر ولایت فقیه را تنها بگذارید
شهید مجید محمدی »  
۱۳۹۳/۷/۴     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/باید به شهادت رسیدو جهادکرد نه آنکه جهادکرد تابه شهادت رسید(ع.ص) »  
۱۳۹۳/۷/۲     ۱۰:۰۰

پیامک شهید دوم و شهید سوم

« شهادت/
شهید دوم:فقیه و عالم بزرگوار،مرحوم شیخ زین الدین جبل عاملی. وی را پس از این که یک ماه و چند روز حبس کردند،به شهادت رساندند. کتاب شرح لمعه، از کتابهای ارزشمند فقهی و درسی طلاّب دینی، نوشته اوست
شهید سوم:مرحوم قاضی نورالله،صاحب کتاب شریف احقاق الحق است. »  
۱۳۹۳/۶/۳۱     ۱۹:۰۰

پیامک شهادت

« نیمه‏ هاى شب بود که نهج البلاغه میخواند.دیدم چهره ‏اش برافروخته شده و دارد اشک میریزد.زیرچشمیشماره صفحه نهج البلاغه را نگاه کردم و به ذهن سپردم.کتاب را بست و بیرون رفت.
صفحه را باز کردم، دیدم همان خطبه‏ اى ست که حضرت على(ع)در فراق یاران باوفایش ناله میکند و میفرماید :أین َعمار؟ أین َ ذوالشهادتین؟ کجاست عمار؟ کجاست...
(شهید علم الهدی) »  
۱۳۹۳/۶/۲۷     ۱۰:۰۰

پیامک اصلا چرا زندگی کنیم؟//نامه شهید علم الهدی به خواهرش

« شهادت/ما تمام تلاش و ناراحتی هامان و رنج ها و حتی نوع احساسهامان در اینست که بهتر زندگی کنیم, به جای اندیشیدن به اینکه چگونه باید زندگی کنیم و چرا? زندگی یعنی چه? تلاش برای چه? اصلا چرا زندگی کنیم?..(قسمتی از نامه شهید علم الهدی به خواهرش) »  
۱۳۹۳/۶/۲۱     ۱۰:۰۰

پیامک محمود کاوه

« شهادت/محمود کاوه جنوب زیاد نماند دو ماه شاید هم کمتر آنجا چمران را دیده بود همراش جنگیده بود می گفتند چمران گفته :این جوون با این جسارتی که داره به درد کردستان می خوره. »  
۱۳۹۳/۶/۱۷     ۱۰:۰۰

پیامک پاسدار امام زمان

« شهادت/ فقط و فقط زیر عکسم بنویسید: پاسدار امام زمان(عج)بود.
#شهید صادق کلهر-وصیت نامه »  
۱۳۹۳/۶/۱۴     ۱۰:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک دولت انگلیس هم با ایران دشمنی میکند

« ولایت/دولت انگلیسِ خبیث هم با ملت ایران دشمنی میکند؛اینهم یکی از دشمنان سنتی و قدیمی ملت ایران است؛منتها دولت انگلیس نقش مکمل آمریکا را در این میدان بازی میکند. خود دولت انگلیس استقلالی ندارد که انسان او را یک دشمن مستقلی به حساب بیاورد؛ دنباله‌روِ آمریکا است(رهبری/92 »  
۱۳۹۳/۷/۵     ۰۰:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
رهبری:به واسطه‌ی ایستادگی ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس، بسیاری از شخصیت‌های اثرگذار و ذهن‌ های فعال در کشورهای اسلامی و غیراسلامی، به دفاع مقتدرانه با دست خالی، اعتقاد راسخ پیدا کردند. »  
۱۳۹۳/۷/۳     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/عزیزان من!برادران!خواهران!در سرتاسر کشور،امروز ما احتیاج داریم به اتحاد و یکپارچگی.بهانه‌ های اختلاف زیاد است/ اگر منازعه کنیم،سر مسائل گوناگون..دست‌ به‌ یقه شویم، دشمن ما جری میشود(رهبری) »  
۱۳۹۳/۶/۳۰     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/رهبری:آمریکا‌ میخواهد بهانه‌ اى پیداکند که همچنان که در پاکستان با وجود دولت و ارتش قوى بدون اجازه وارد میشود و هرجا را دلش میخواهد بمباران میکند،میخواهد در عراق و سوریه هم چنین کارى راانجام بدهد؛بدانند که اگر چنانچه چنین اقدامى بکنند،همان مشکلاتى بر سر راهشان بوجود خواهد آمدکه در این ده سال گذشته در عراق برایشان به‌وجود آمد »  
۱۳۹۳/۶/۲۷     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/ تﻌﺒﯿﺮ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺮآﻥ ﺣﻀﺮﺕ آﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺟﻮﺍﺩﯼ آﻣﻠﯽ(ﺩﺍﻣﺖ ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ)دﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺭﻫﺒﺮ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ:
ﻣَﻦَّ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺸﻔﺎﺀﮐﻢ:
ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻨﺖ نهاد. »  
۱۳۹۳/۶/۲۰     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
رهبری: اختلاف سلیقه نباید وحدت را در کشور از بین ببرد/همه باید از مسئولان حمایت کنند/حمایت،منافاتی با ایراد داشتن به قوا ندارد/ کسی با انتقاد و طرح نقاط ضعف،مخالف نیست اما نباید تخریب صورت گیرد. »  
۱۳۹۳/۶/۱۷     ۱۹:۰۰

پیامک توصیه های اخلاقی-مقام معظم رهبری

« ولایت/ رهبری: اولین و مهم‌ترین قدم خودسازى اینست که انسان به خود و به اخلاق و رفتار خود با نظر انتقادى نگاه کند .عیوب خود را با روشنى و دقت ببیند و سعى در برطرف کردن آن‌ ها داشته باشد. این از عهده‌ ی خود ما برمی آید و این تکلیفى بر دوش ماست(1380) »  
۱۳۹۳/۶/۱۴     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
رهبری:دوران دفاع مقدس، مایه‌ی آبروی ملت ایران است »  
۱۳۹۳/۷/۴     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/پروردگارا!به محمد و آل محمد تو را سوگند میدهیم
ماراباقرآن همنشین بفرما/ماراباقرآن محشور بفرما؛قرآن راازماراضى وخشنودبگردان#رهبری »  
۱۳۹۳/۶/۳۱     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/باید ما به دنبال این باشیم که فرهنگ زندگی را تبیین کنیم، تدوین کنیم و به شکل مطلوب اسلام تحقق ببخشیم(ییانات رهبری/خراسان شمالی) »  
۱۳۹۳/۶/۲۹     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/رهبری:متأسفانه برخی از مسلمانان اعم از شیعه و سنی، از روی غفلت، با تهمت‌ زنی‌ ها و دروغ‌ پردازی‌ ها به دشمنان امت اسلام کمک میکنند و در خدمت منافع آمریکا و صهیونیسم قدم برمیدارند/مسلمانان باید با هوشیاری و همدلی،حربه‌ دشمن را از دست او بگیرند(16-6-93) »  
۱۳۹۳/۶/۲۴     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
کشور باید قوی شود تا در پدید آوردن نظم جدید جهانی ایفای نقش کند/
علم، اقتصاد و فرهنگ عناصر کلیدی قوی شدن کشورند.رشد جمعیت و افزایش نسل جوان بر اقتدارملی مؤثر است.فرهنگ از همه مهمتر است(رهبری-93) »  
۱۳۹۳/۶/۱۸     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
جنگ اخیر غزه از نمونه‌ های معجزه‌ آساست/ یک منطقه‌ ی کوچک با توانایی‌ های محدود کاری کرد که رژیم صهیونیستی به عنوان نماد قدرت غرب به زانو درآمد.(رهبری-13/6/93) »  
۱۳۹۳/۶/۱۵     ۱۹:۰۰

پیامک مقاومت ملت ایران

« ولایت/رهبری:ملت ایران،به فضل پروردگاردرمقابل همه‏ فشارهاوتهدیدهاى دشمنان مقاومت کرده است؛آنهم مقاومتى بسیارباعظمت وباشکوه.همین مقاومت شماست که ملتهاى دیگرراامیدوارنگه داشته است.دشمن میخواهداین مقاومت رادرهم بشکنداینکه میبینیدسردمداران استکبارجهانى،پیوسته شعارمیدهند«مامایلیم باایران روابط داشته باشیم»اظهاراتى ریاکارانه وخلاف حقیقت است »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۰     ۱۹:۰۰
پیامک موجود نيست!
فروشگاه اینترنتی حریم ریحانهSMS *** ساپکا *** SMSوب سایت تخصصی دختران و بانوان ایرانیپایگاه اطلاع رسانی رجارجبیه، وابسته به بیت حضرت آیت الله سید علی گلپایگانی (ره)نگین ارتباط ، سرویس های ارزش افزوده پیام کوتاهراسخونراز تی.ویفروشگاه فرهنگ پایداریباشگاه افسران جوان جنگ نرم
PageRank Checking Icon