Google+

پیامک یادگیری احکام دادو ستد

« ازخودتاخدا/امام علی(ع)سه بار فرمودند:اى جماعت بازرگان !احکام دادوستد رابیاموزیدسپس تجارت کنید،احکام دادوستدرابیاموزیدسپس تجارت کنید،احکام دادوستد رابیاموزید سپس تجارت کنید.(کافی: 5 / 150 / 1 ) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۱     ۲۲:۰۰

پیامک یادخدا

« ازخودتاخدا/آیت الله جاودان:تاقلب اصلاح نشودوتاکینه ازدل پاک نشود،تابخل ازسینه آدم پاک نشود،تاحسدبرطرف نشود،امکان نداردیادخدادردل آدم بیاید.اگریادخدابه دل آدم آمد،اگرآمد،بهشتش نقدمی شود. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۷     ۲۲:۰۰

پیامک در عالم برزخ خواب

« ازخودتاخدا/آیت الله بهجت:هرشب،درعوالمی ازبزرخ میرویم که هیچ اختیارش دست مانیست...بااین همه،این گونه ازمرگ غافل هستیم!(درمحضربهجت:1/29) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱     ۲۲:۰۰

پیامک به نام خدا

« ازخودتاخدا/امام رضا(ع):پدرم[امام موسى بن جعفر(ع)]هنگامى که ازخانه‏ اش بیرون مى‏ شدمى‏ فرمودند:«به نام خداوندبخشنده مهربان»به اراده وقوّه الهى،نه به اراده وقدرت خودم بلکه به اراده وقدرت تواى خداى بزرگ درراه طلب روزى ازمنزل خارج مى‏ شوم،پس درنهایت سلامتى مرابه خانه ‏ام برگردان.(محاسن برقى 2:91 ح 1241) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۳۰     ۰۶:۱۰

پیامک بگومگوی شیطانی

« ازخودتاخدا/امام هادى(ع):بگومگو،دوستى طولانى راازبین مى بَردورابطه محکم رابه جدایى مى کشاندوکمترین اثربگو مگو این است که هرکدام ازدوطرف،مى خواهدبردیگرى پیروزشودوهمین درپى پیروزى بودن،مهم ترین عامل قطع رابطه است.
(نزهة الناظر،ص 139،ح11) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۳     ۲۲:۰۰

پیامک عدالت در کار خدا

« ازخودتاخدا/پیامبر اکرم(ص):اى على،بدترین مردم کسانى هستندکه خداوند رادرقضا وقدرش (به بى عدالتى) متهم کنند.
(الفقیه، ج 4، ص 363، ح3) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک اول همسایه

« ازخودتاخدا/امام حسن(ع):مادرم رادیدم که درنیمه شب مؤمنین رادعامى‌کند وبراى خودشان دعانمى‌کنند،گفتم: مادرجان چرابراى خودتان دعانمى‌کنید؟مادرم فرمودند:پسرم اول همسایه سپس خانه.[بحارالانوار،ج43،ص 82] »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۸     ۲۲:۰۰

پیامک خصوصیات شیعیان

« ازخودتاخدا/امام باقر(ع):ای میسر،شیعیانمان رابه تومعرفی کنم؟میسرگفت:فدایت شوم بفرماییدحضرت فرمودند:آنهادژی محکم وسینه‌های امانتداروصاحبان عقلی وزین ومتین هستندشایعه پراکنی نمی‌کنندواسراررافاش نمی‌کنندوآدمی خشک وخشن وریاکارهم نیستندراهبان شب وشب‌زنده‌داران وشیران روزند »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/آقامجتبی تهرانی(ره):مااوقات بسیاری رادرشبانه روزبه حسب ظاهرصحبت نمی‏کنیم.این وقت‌های خالی راباذکرالهی پرکنیدنه باسخنان بیهوده!حتّی درحال راه رفتن هم ذکربگوییدازامام باقر«ع»یاامام صادق«ع»داریم که میفرمودند:حضرت وقتی استغفارمیکردند،«اتوبُ إلَی اللهِ»می‏گفتند »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۶     ۲۲:۰۰

پیامک حقوق برادران دینی

« ازخودتاخدا/امام زمان(ع):همانا،کسیکه درحقوق برادران دینى تو،حریم الهى رانگه داردوحقوق مالى اى راکه برگردن دارد،به مستحقش برساند،ازفتنه اى که انسان رابه راه باطل مى کشاند،وازمحنت هاى تاریکى که سایه برآن افکنده،ایمن خواهد بود،وکسى که بخل ورزدوازنعمت هایى که ایزد،به عاریت،دراختیاراوگذاشته است،به مستحقش ندهد،دردنیا وآخرت زیانکارخواهدبود »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک حسد

« ازخودتاخدا/پیامبر(ص):حضرت موسى(ع)مردى رانزدعرش دیدوبه جایگاه اوغبطه خوردودرمورداوسؤال کرد.به اوگفته شدکه اوبه آنچه خداوندازفضل خودبه مردم داده است حسدنمى برد.(روضة الواعظین،ص 424) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک تفکر و درایت، لازمه دیندار شدن

« ازخودتاخدا/استاد پناهیان:دین بیشترازآنکه ازمقوله نقل وروایت باشد،ازمقولۀ درک ودرایت است.به همین دلیل معصوم(ع) فرموده اند:«علیکم بالدرایة لابالروایة».بدون تفکرنمی‌شوددیندارشدوبدون تحلیل نمیشوددیندارباقی ماندهرچه نوراست برای قرآن وروایات معصومین(ع)است،ولی تفکرآن چشم بینایی است که این نوررامی‌بیند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۱     ۲۲:۰۰

پیامک مکارم اخلاق

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):آیا به شما بگویم که مکارم اخلاق چیست؟ گذشت کردن از مردم، کمک مالى به برادر (دینى)خودو بسیار به یاد خدا بودن.(معانى الأخبار،ص 191، ح 2) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۹     ۲۲:۰۰

پیامک بیدارماندن در بین الطلوعین

« ازخودتاخدا/آیةالله شیخ مجتبی قزوینی(ره)درخصوص اهمیت نخوابیدن در فاصله فجرتاطلوع خورشید میفرماید:اگرکاری هم نمی کنیدوبه عبادت هم نمی پردازید،بازهم بین الطلوعین رابیدارباشید(برای خواب بهتر،نشرجمال،ص46) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۷     ۲۲:۰۰

پیامک اعمال روز نیمه ماه جمادی الاول

« مفاتیح/مطابق برخى ازروایات،نیمه این ماه مصادف باولادت امام زین العابدین(ع)است،لذاروزه گرفتن واحسان وخیرات،درآنروزمناسب است.اقبال،ص621 »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۴     ۱۷:۰۰

پیامک زیارت حضرت هرا(س)

« مفاتیح/زیارت حضرت زهرا(س)درروز زیارتی آن حضرت یعنی روزهای یکشنبه هرهفته رافراموش نکنید!السلام علیک یا ممتحنة،...(رجوع کنید به مفاتیح) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۰     ۱۱:۰۰

پیامک اعمال شب جمعه

« مفاتیح/ازاعمال شب جمعه:ذکرلاإلهَ اِلاَّ اللّهُ،سُبْحانَ اللّهِ والْحَمْدُ لِلّهِ رازیادبگویدکه سبب لطف ویژه خداوند است وبرمحمّدوآل محمّدزیادصلوات بفرستد;چون روایتست شب وروزجمعه فرشتگانى ازآسمان فرودمى آیندکه کارشان تاغروب جمعه،تنهانوشتن ثواب صلوات برمحمّد وآل محمّداست »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۷     ۱۷:۰۰

پیامک اعمال روز جمعه

« مفاتیح/آیامیدانید؟
شستن سرباخطمى درروزجمعه باعث رهایى ازجذام وبرص وجنون میشود وگرفتن ناخن وشارب دراین روز نیزسبب فزونى روزى میگردد! »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱     ۰۹:۳۰

پیامک دعاهنگام غروب

« مستحب است هنگام غروب به تسبیح وذکرواستغفارمشغول شوی;چراکه این ساعت درفضیلت وشرف،شبیه صبح است(قاف،39)وامام صادق(ع)میفرماید:«هنگام غروب آفتاب ذکرخداى عزّوجلّ بگوواگرباکسى به سرمیبرى که تورابیهوده ازذکراوبازمیداردپس برخیزواورارهاکن وبه دعامشغول شو»/مفاتیح الجنان »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۹     ۱۶:۳۰

پیامک دعابری براوردن قرض

« مفاتیح/شخصی به خدمت حضرت امام محمدتقی(ع)نوشت:قرض بسیاردارم؛
حضرت درجوابش نوشتندکه:استغفاربسیاربکن وزبانت را تر بداربه خواندن سوره«إناأنزلناه» »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۷     ۱۲:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« مفاتیح/رسول خدا(ص)فرمود:کسی که بخواهدبرای نمازشب برخیزد،دررختخواب خودبگوید:«أللهم لاتُؤمِنّی مَکرَک،ولاتُنسِنی ذِکرَک،ولاتَجعَلنی مِنَ الغافِلین،أقومُ ساعَةَ کذاوکذا»؛ هرگاه چنین گفت،حقتعالی ملکی راموکلش گرداندتااورادرآن ساعت بیدارنماید. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۵     ۲۲:۱۵

پیامک دعابرای همسایه

« مفاتیح/*السلام علیک أیتهاالصدیقه الشهیده*
چه پسندیده است درهنگام زیارت واقامه عزای شهادت مادرسادات،حضرت زهرا(س)،خصوصادراین3روز(13،14،15جمادی الاولی)،به پیروی ازایشان،دردعای خیرمان همسایگان رابرخودمقدم بدانیم! »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۲     ۱۷:۰۰

پیامک صلوات در روز جمعه

« مفاتیح/رسول الله(ص):درشب غرّا(بسیاردرخشنده)وروزأزهر(بسیارروشن)یعنى شب وروزجمعه زیادبرمن صلوات بفرستید،سؤال شدمراداززیادچیست؟فرمود:صدباروهرچه بیشترباشدبهتراست.مستحب است صلوات به این صورت باشد:«اَللّهُمَّ صل عَلَى مُحمَّدوَآلِ مُحَمَّد،وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ،وَأَهْلِکْ عَدُوَّهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالاِْنْسِ مِنَ الاَْوّلین والاْخَرینَ» »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۸     ۰۹:۳۰

پیامک دعای روزانه

« مفاتیح/کسى که هرروز15مرتبه بگوید:لاإلهَ إلاّاللهُ حَقّاًحَقّاً،لاإلهَ إلاّاللهُ ایماناًوَتَصدیقاً،لاإلهَ إلاّاللهُ عُبودِیَّةًوَرِقّاً.
خدابالطف ورحمتش به اوتوجه کندونظرش راازاوبرنگرداندتاداخل بهشت شود »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۴     ۱۱:۰۰

پیامک اعمال روز جمعه

« مفاتیح/معصوم(ع):هرکس هرشب جمعه سوره واقعه رابخواند،خدااورادوست داردواورامحبوب گرداندودردنیاتنگدستی وبدحالی نمی‌بیندوهیچ آفت ازآفات دنیابه اونمیرسدوازرفقاء امیرالمؤمنین خواهدبودواین سوره مخصوص امیرالمؤمنین است. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۳۰     ۱۷:۳۰

پیامک نماز پدرو مادر

« مفاتیح/نمازفرزندبرای آمرش پدرومادر
رکعت اول:حمدو10مرتبه «ربِّ اغفِرلی ولِوالِدَی ولِلمؤمنینَ یوم یَقومُ الحِساب»
رکعت دوم:حمدو10مرتبه«ربِّ اغفِرلی ولِوالِدَی ولِمن دَخلَ بَیتیَ مُؤمناً،ولِلمؤمنینَ والمؤمنات»
بعدازسلام نماز:10مرتبه«ربِّ ارحَمهُماکَمارَبَّیانی صَغیرا» »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۸     ۱۷:۳۰

پیامک دعاهنگام خروج از منزل

« مفاتیح/ازحضرت رضا(ع)منقول است که: پدرم این کلمات رامی‌گفت(هنگامی که ازمنزل بیرون می‌رفت) :
*بسم الله الرحمن الرحیم،خَرَجتُ بِحَولِ اللهِ و قُوَّتِه، لابِحَولٍ مِنّی ولاقُوَّتی، بَل بِحَولِکَ وقُوَّتِکَ یاربّ، مُتَعَرِّضاً لِرِزقِک، فَأتِنی بهِ فی عافِیَة* »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۶     ۰۷:۰۰

پیامک ثواب تسبیح حضرت زهرا(س)

« مفاتیح/«هرکس بعدازهرنمازفریضه،تسبیح حضرت زهرا(علیها‌السلام)وپس ازآن یک مرتبه*لاإله‌إلاالله*بگوید،خداونداورامی‌آمرزد»
امام صادق(ع) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۵     ۱۱:۴۵

پیامک تقدس نام فاطمه

« خانواده/امام صادق(ع)به شخصی که نام دخترش را*فاطمه*گذاشته بود،فرمود:حالاکه نام اورا*فاطمه*گذاشته‌ای،پس دشنامش مده،نفرینش مکن وکتکش مزن. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۳     ۱۹:۳۰

پیامک اهمیت سلام کردن به کودک

« مرحوم آیةالله فلسفی(ره):
سلام کردن به کودک دو اثرروانی دارد:برای سلام‌کننده باعث تقویت خوی پسندیده تواضع وفروتنی است وبرای کودک وسیله احیای شخصیت وایجاداستقلال است.طفلی که بزرگسالان به اوسلام کنندوبدینوسیله ازوی احترام نمایند،لیاقت وشایستگی خودراباورمیکندوازکودکی معتقدمیشودکه جامعه اوراانسان میشناسدومردم به اواهمیت میدهند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۶     ۲۱:۳۰

پیامک هدف زندگی

« امام خامنه ای: زندگی یک کاروان طولانی است که منازل ومراحلی دارد...هدف انسان در زندگی بایداین باشدکه ازوجودخودوموجودات پیرامونش برای تکامل معنوی ونفسانی استفاده نماید.اصلاًمابرای این به دنیا آمده‌ایم.! »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲     ۲۱:۳۰

پیامک حفظ خانواده ازآتش دوزخ

« امام صادق(علیه‌السلام):خداوندمیفرماید:«خودوخانواده‌تان راازآتش دوزخ حفظ کنید»گفتند:چگونه خانواده‌مان راازآتش دوزخ حفظ کنیم؟فرمودند:{به آنچه خدادوست دارد}امرشان کنیدو{ازآنچه خدانمی‌پسندد}نهی شان نمائید. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۳۰     ۱۹:۳۰

پیامک بهترین مردان امت

« خانواده/امام صادق(ع):بهترین مردان امت من کسانى هستندکه نسبت به خانواده خودخشن نباشند،اهانت نکنند،دلسوزشان باشندوبه آنان ظلم ننمایند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۵     ۲۱:۴۰

پیامک نامزدی دختروپسربدون جاری نمودن صیغه محرمیت ممنوع!

« خانواده/استادآقاتهرانی:..یکی دیگرازرسوم ناپسندی که کمابیش دربین مردم وجودداردنامزدی دختروپسربدون جاری نمودن عقدموقت(صیغه محرمیت)است.اگردختروپسریکدیگررادیده وپسندیده‌اندوصحبتهای یکدیگرراشنیده وقبول کرده‌اندوقصدازدواج دارندحال برای شناخت بیشتروبهترمی‌توانندمدتی به عقدموقت هم درآیندتادرموعدموردتوافق زندگی زناشویی ومشترک خودراآغازنمایند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۹     ۱۹:۳۰

پیامک مادری،شریف‌ترین شغل!

« خانواده/امام خمینی(ره): مادر بزرگترین مسئولیت وشریف‌ترین شغل رادارد.شریف‌ترین شغل درعالم،بزرگ کردن بچه است وتحویل دادن یک انسان است به جامعه.درطول تاریخ ازآدم تاخاتم،انبیاآمده‌اندتاانسان درست کنند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۶     ۲۱:۴۰

پیامک عوامل طول عمر مومن2

« امام صادق(علیه‌السلام): 3چیزاست که اگرمؤمن ازآنهامطلع شود،باعث طول عمرودوام بهره‌مندى اوازنعمت‌ها می‌شود:
طول دادن رکوع وسجده،زیادنشستن برسرسفره‌اى که درآن دیگران رااطعام میکندو خوشرفتاری‌اش باخانواده. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۰     ۲۱:۳۰

پیامک مستحبات ولادت فرزند

« برخی از مستحبات ولادت فرزند:
غسل دادن نوزادپس ازتولد،گفتن اذان درگوش راست واقامه درگوش چپ او،کام برداری طفل باآب فرات وتربت سیدالشهدا(ع)،نامگذاری نیک،ولیمه دادن،تراشیدن موی سرنوزاددرروزهفتم وهم‌وزن موهاطلایانقره صدقه دادن،عقیقه کردن ونیزختنه کردن پسران درروزهفتم و... »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۴     ۲۱:۳۰

پیامک آداب مستحب فرزندخواهی

« پیامبراعظم(ص): ای علی! اگرشب جمعه بااو(همسرت)آمیزش کردی وبچه‌دارشدید،گوینده سخنورزبان‌آورمی‌شود واگرعصرجمعه بااوآمیزش کردی وفرزندی میان شمابوجودآمد،دانشمندی معروف ومشهورمی‌گردد واگرجمعه شب بعدازنمازعشابااوآمیزش کردی،امیداست که آن فرزنداز ابدال باشد،انشاءالله تعالی! »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۳۰     ۲۱:۳۰

پیامک بهترین زنان امت

« خانواده/رسول خدا(ص)فرمود:بهترین زنانتان،زن زایا،بسیارمهربان وپاکدامن است که نزدخویشاوندان خودعزیزباشدودربرابرشوهرش فروتن ومطیع.خودرابراى شوهرش بیارایدوازغیراوبپوشاند،سخن شوهرش رابشنودوفرمان اورااطاعت نمایدوچون شوهرش بااوخلوت کندخودرادراختیاراوقراردهد.
*کافی،ج5،ص324،ح1 »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۶     ۲۱:۳۰

پیامک زمان مکروه فرزندخواهی

« خانواده/زمان قمردرعقرب(وقت مکروه فرزندخواهی) تاساعت 20 و16دقیقه فرداشب ادامه خواهدیافت! »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۲     ۲۱:۴۰

پیامک اهمیت هم‌سفره شدن در خانواده

« خانواده/پیامبررحمت(ص):خداوندمؤمن وخانواده وفرزندانش رادوست دارد.محبوب‌‏ترین چیزنزدخداوندآن است که مردرابا زن وفرزندانش برسفره‏ایی ببیندکه ازآن غذامی‌خورند.پس درآن‌هنگام که برسفره گردآیند،به آنهانگاهى مهربانانه می‌کندوآنهاراپیش از آن‏که از جای خودمتفرق شوند،می‌آمرزد. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۷     ۲۱:۳۰

پیامک اهمیت رفتار والدین در تربیت فرزند

« خانواده/آیت‌الله ابراهیم امینی:...پدرومادردروغگونمی‌توانندبه وسیله آیه وحدیث کودک را راستگوتربیت نمایند.پدرومادرکثیف وبی‌انضباط باعمل خودشان بچه راکثیف وبی‌انضباط بارمی‌آورند.کودک بیش ازآن مقدارکه به سخنان شماتوجه دارد،دراعمال ورفتارتان دقت میکند.
*کتاب همسرداری،ص276 »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۳     ۲۱:۵۲
پیامک موجود نيست!

پیامک استفاده از وقت

« شهادت/صحبت های شهیددستغیب وشهیدمطهری راخیلی دوست داشت.تامن مشغول آماده کردن نهار بودم،محمدحسین یک طرف نوارراگوش میداد.گاهی می گفتیم:"ضبط روبیارسرسفره"وقتش رابیهوده تلف نمیکرد،برای لحظه لحظه اش برنامه داشت.(راوی:برادرشهیدمحمدحسین صوفی آبادی-شادی روحش صلوات) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۲     ۱۰:۰۰

پیامک حاج حسین خرازی

« شهادت/حاج حسین خرازی علمدار خمینی نشان علمداریش را در طلائیه گرفت ولی شلمچه این وعده گاه عشاق بود که با او قرار و مداری داشت! قرار او امروز بود!حالا حاج حسین ما شده کربلایی!
هشتم اسفندماه سالروز شهادت حاج حسین خرازی در سال 1365 »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۸     ۱۰:۰۰

پیامک خدایا بگذر

« شهادت/اگرازدست کسی ناراحت شدید،دورکعت نمازبخوانیدبگوئید:خدایااین بنده توحواسش نبود،من گذشتم توهم ازش بگذر.
"شهیدحسن باقری" »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۴     ۱۰:۰۰

پیامک یاد شهیدان

« شهادت/بالت اگرشکسته،غمت مباد!شهادت که بال نمیخواهدبال راپس ازشهادت میدهند،نه پیش ازآن!شب جمعه ای گلزارشهدای شهرتون یادت نره!التماس دعا »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۳۰     ۱۰:۰۰

پیامک راضی شدن برای شهید شدن

« شهادت/برای اینکه منوبرای شهادتش راضی کنه یه روزتواتاق ملافه ی سفیدکشیدروخودش وگفت:«وقتی شهیدبشم آخرین دیدارمن وتواینجوریه...»بعددستموگرفت گفت:«ببین من شهیدبشم توهم کنیزحضرت زینب(س)میشی.‌..»
(به نقل ازهمسرشهیدبیضایی) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهیدمغنیه

« شهادت/24 بهمن سالروزشهادت"عمادمغنیه"در سال1386
جایزه25میلیون دلاری پلیسF.B.I آمریکابرای زنده یامرده عماد،نشان ازهراس ازهرگونه مقاومت دارد!وامسال عمادمهمانی ویژه دارد! این روزها"جهاد"هم همپای پدرزنده وباقی، نظارگرمحواسرائیل ازصفحه روزگار است! »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۴     ۱۰:۰۰

پیامک والفجر8

« شهادت/20بهمن سالروزآغازعملیات والفجر8(فتح فاو)در1364/بارمزیافاطمه الزهرا(س)
یکی ازعملیات های بزرگ وغرورافرین که معادلات جنگ رابرهم زد! »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۰     ۱۰:۰۰

پیامک بمباران نیروگاه بصره

« شهادت/توپایگاه هوایی داشتیم مصاحبه صدام باشبکه های تلویزیونی رومیدیدیم.صدام میگفت:هرجوجه خلبان ایرانی که بتونه به5کیلومتری نیروگاه بصره نزدیک بشه حقوق یکسال نیروی هوایی عراق روبهش جایزه میدم!!!تواین لحظه شهیددوران به شهیدیاسینی میگه علیرضابریم روشوکم کنیم؟؟تنها150دقیقه بعدازحرف صدام،نیروگاه بصره باموفقیت بمباران میشه »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۰     ۱۰:۰۰

پیامک آرپی جی زن

« شهادت/رزمنده ای میگفت:چندروزبعدازعملیات یک نفررودیدم که کاغذوخودکارگرفته بوددستش وهرجامیرفت همراه خودش میبرد...ازیکی پرسیدم:چشه این بچه؟
گفت:آرپی جی زن گردان بوده،اونقدرآر پی جی زده که دیگه نمیشنوه،بایدبراش بنویسی تابفهمه... »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهید محلاتی

« شهادت/رهبری:خصوصیتی درمرحوم محلاتی ست که برای عناصرانقلابی خیلی مهم است وآن سازش ناپذیری،مبارزه گری وغیرت دینی وآمادگی برای فداکاری وتلاش است.ایشان ازجمله افرادی بودکه به راحتی،زندگی را،آسایش را،درآمدرا،عنوان راکه این آخری به نظرمن ازهمه مهم تراست،نثار مبارزه میکرد »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱     ۱۰:۰۰

پیامک سلام شهیدان

« شهادت/پیامبر(ص):«سوگندبه آنکه جانم دردست اوست هیچ کس برشهدا سلام نمی کندمگراینکه شهیدان سلام آنان را پاسخ می دهند.» »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۹     ۱۰:۰۰

پیامک حکم اعدام سلمان رشدی

« شهادت/حکمی برزمین مانده:سلمان رشدی اگرتوبه کندوزاهدزمان هم گردد،برهرمسلمان واجب است باجان ومال تمامی‌هم خودرابه کارگیردتااورابه درک واصل گرداند.امام خمینی(ره) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۵     ۱۰:۰۰

پیامک انتظار در مبارزه است

« شهادت/امام «ره»به ماآموخت که «انتظار در مبارزه است» واین بزرگترین پیام او بود،و پس ازاو،اگربازهم امیدی مارازنده میداردهمین است که برای ظهورآخرین حجت حق مبارزه کنیم.سید مرتضی آوینی »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۲     ۱۰:۰۰

پیامک لشکر27محمد رسول الله

« شهادت/17بهمن تشکیل لشکر27مکانیزه محمدرسول الله درسال60/لشکریادگارهمت »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۷     ۱۰:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک رژیم حرام زاده اسرائیل

« ولایت/رهبری:آمریکاییهاامروزبیشترین رودربایستى راازرژیم منحط صهیونیستى دارند؛بیشترین ملاحظه راازمحافل صهیونیست دارند؛ماکه مجبورنیستیم ملاحظه‏ آنهارابکنیم.ماازروزاوّل گفتیم،امروزهم مى‏ گوییم،بعدازاین هم خواهیم گفت:مارژیم صهیونیستى رایک رژیم نامشروع وحرام‏زاده میدانیم‏ »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۱     ۱۹:۰۰

پیامک سرمایه گذاری در تولید

« ولایت/رهبری:صاحبان سرمایه درکشور،فعّالیت تولیدى راترجیح بدهندبرفعّالیتهاى دیگر.مادیدیم کسانى راکه سرمایه‏ اى داشتند-کم یازیاد-ومى‏ توانستنداین رادریک راه‏هایى به کاربیندازندودرآمدهاى زیادى کسب کنند،نکردند؛رفتندسراغ تولید؛ گفتندمى‏ خواهیم تولید کشورتقویت بشود؛این حسنه است،این صدقه است، این جزوبهترین کارهاست؛(01/ 01/ 1393) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۷     ۱۹:۰۰

پیامک چشممان به دست دشمن نباشد

« ولایت/امام خامنه ای:دراقتصادهم اگرعزممان راجزم کنیم ودست به دست هم بدهیم،مى‏ توانیم اقتصادراشکوفاکنیم.چشممان به دست دشمن نباشدکه کِى این تحریم‏ رابرمى‏ دارد،کِى فلان نقطه راموافقت مى‏ کند؛به درک!نگاه کنیم ببینیم خودمان چه‏ کارمى‏ توانیم بکنیم.(01/ 01/ 1393) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲     ۱۹:۰۰

پیامک تهدید به تحریم

« ولایت/رهبری:همین نیروهاى مسلّح ومردم این کشور،توانستندپیشرفتى عظیم دراین زمینه ایجادکنند.چرا؟به برکت همان تحریمهاوجلوگیریها.حال تهدیدمیکنندکه«مارابطه‏ تجاریمان راباایران قطع مى‏کنیم.»خوب؛به درک،قطع کنید!مگرمابدمان مى‏ آید؟!ماخوشحال مى ‏شویم که شمارابطه‏ تان راباماقطع کنید.امادنیا ازشما تبعیّت نمى‏ کند »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۳۰     ۱۱:۰۰

پیامک راه نوی جمهوری اسلامی

« امام خامنه ای:پیروزى انقلاب به رویاهاى رژیم ستمگروضدمردمى پادشاهى وسلطه‏ استکبارجهانى درکشورماپایان دادنظام جمهورى اسلامى،راه نویى رادردنیابه روى بشریت بازکرد؛راه نوی طلب آرمان‏هایى که همیشه بشرمشتاق وتشنه‏ آن‏هابوده وقدرتمندان مانع شده‏ اندکه دست بشربه آن‏هابرسد »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۱     ۱۹:۰۰

پیامک ابعاد ایمانی انقلاب

« ولایت/رهبری:انقلاب‏ ماهمه‏ چیزش را،هدفهارا،اصول را،وحتى روشهاى مبارزاتى راونیزشکل نظام نوین ونوع اداره‏ آنراازاسلام گرفت.این ابعادشگفت‏ آورى به انقلاب‏ مى‏ بخشدوتعریف تازه‏اى ازپیروزى آن ارائه مى‏ دهد »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۷     ۱۹:۰۰

پیامک حضرت معصومه(س)

« ولایت/امام خامنه ای:بدون تردیدنقش حضرت معصومه‏(س)درقم شدن قم وعظمت یافتن این شهرعریقِ مذهبىِ تاریخى یک نقش مالاکلام فیه است پایگاهى بشودکه انوارعلم وانوار معارف اهل بیت رابه سراسردنیاى اسلام ازشرق وغرب منتقل کند(1389) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۰     ۱۹:۰۰

پیامک حضور دشمن در جبهه فرهنگ

« ولایت/رهبری:نمیخواهیم بگوییم همه‏ آسیب‏هاى فرهنگى کاربیگانگان است؛نه،خودماهم مقصریم؛مسئولان مختلف،مسئولان فرهنگى،مسئولان غیرفرهنگى،کم‏ کاریها،غلط کارى‏ ها،اینهاتأثیرداشته؛ماهمه رابه گردن دشمن نمى‏ اندازیم؛اماحضوردشمن راهم درزمینه‏ مسائل فرهنگى نمیتوانیم فراموش کنیم‏ »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۹     ۱۹:۰۰

پیامک عظمت زینب کبری(س)

« ولایت/رهبری:ارزش وعظمت زینب کبرى،بخاطرموضع وحرکت عظیم انسانى واسلامى اوبراساس تکلیف الهى است.هرکس چنین کارى بکندولودخترامیرالمؤمنین(ع)هم نباشدعظمت پیدامیکند.اولاموقعیت راشناخت؛هم موقعیت قبل ازرفتن امام(ع)به کربلاهم موقعیت لحظات بحرانى روزعاشوراهم موقعیت حوادث کشنده‏ بعدازشهادت؛وثانیاطبق هرموقعیت،یک انتخاب کرداین انتخابهازینب راساخت »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۴     ۱۹:۰۰

پیامک وجدان کاری

« ولایت/امام خامنه ای:همه‏ مردم ومسئولین بدانند:اینکه من عرض کردم«وجدان کارى»،یک تعارف نیست.بایدبرنامه‏ ریزى کنند.«وجدان کارى»بایدفرهنگ عمومى مردم شود.بایداگرکسى کارى انجام مى‏ دهد،فکرکندکه یک نفربالاى سرش ایستاده است؛حتّى اگرتنها،دراتاقى خلوت باشد.کاربایدکامل،محکم،قوى،ابتکارى وهمراه بانیازانجام گیرد. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۳۰     ۱۹:۰۰

پیامک چادر نماد ملی

« ولایت/رهبری:مردم ماچادرراانتخاب کرده ‏اندالبته ماهیچ وقت نگفتیم که«حتماًچادرباشدوغیرچادرنباشد»گفتیم که«چادربهترازحجاب‌هاى دیگراست»ولى زنان مامیخواهندحجاب خودشان راحفظ کنندچادرراهم دوست دارندچادر،لباس ملى ماست.چادر،پیش ازآن‏که یک حجاب اسلامى باشد،یک حجاب ایرانى است.مال مردم ماولباس ملى ماست.
(73/7/20) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۵     ۱۹:۰۰

پیامک آشتی میان انقلاب و امریکا

« ولایت/رهبری:یک حرف خوبـی رااخیـراًیـک جایی خواندم،یکی ازکارشناسان دولتـی آمریــکاگفته است:آشتی میان ایــران وآمریــکاامکان‌پذیرست،امامیان جمهوری اسلامی باآمریـکا ممکن نیست،حرف درستـی زده(93/4/16) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۹     ۱۹:۰۰

پیامک انقلاب صددرصد مردمی

« ولایت/رهبری:انقلاب‏ درشروع خودصددرصدمردمى بود،نه یک گروه چریکى مسلح،نه یک حزب فعال سیاسى نظامى،نه گروهى ازافسران انقلابى وآزادیخواه ونه هیچ‏یک ازدیگران انواع رائج ومعمولى که تحولات انقلابى کشورهاراپدید مى‏ آورنددرانقلاب‏ ماوجودوحضوروفعالیت نداشتندفقط مردم بودندومردم‏ »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۴     ۱۹:۰۰

پیامک پیام انقلاب

« ولایت/امام خامنه ای:پیام این انقلاب پیامى بودوزبانى بودکه نمیتواندونمی‏توانست درمرزهاى ایران منحصربماند؛یک مفهوم جهانى،یک حقیقت جهانى،یک حقیقت بشرى به وسیله‏ انقلاب پیام داده شدکه هرکسى دردنیا آنرابشنوداحساس میکندکه به این پیام دلبسته است.آن پیام چیست؟دریک جمله بیان بکنیم:مقابله‏ بانظام سلطه است(1392) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۹     ۱۹:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک انس باقرآن

« "منم خدای یکتا که هیچ خدایی جز من نیست پس مرا به یگانگی بپرستید و نماز را مخصوصاً برای یاد من بپا دارید."
(طه/14) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۴     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« ... پناه میبرم به پروردگار آدمیان،پادشاه آدمیان،معبود آدمیان،
از شرّ وسوسه شیطان(1-4سوره ناس)
پیامبر(ص) فرمودند:شیطان بردل انسان آرمیده ،هرگاه یاد خدا کند پنهان میشود وهرگاه غافل شود،او را وسوسه میکند. »  
۱۳۹۳/۱۲/۱۰     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« هرگاه خداوند بتنهایى یاد شود،دل‏هاى کسانیکه به آخرت ایمان ندارند متنفر میشود،ولى هرگاه ازغیر او یاد شود،بی درنگ شادمان میشوند.(زمر/45) »  
۱۳۹۳/۱۲/۷     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« مَا وَدَّعَکَ رَبُّکَ*
خدایت تو را رها نکرده و تنها نگذاشته...
(ضحی/3) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "پروردگارت فرمان داده : جز او را نپرستید و به پدر ومادر نیکی کنید!
هرگاه یکی از آنها یا هردوی آنها  به سن پیری رسند، کمترین اهانتی به آنها روا مدار!
و بر آنها فریادمزن!
و با گفتار لطیف و سنجیده وبزرگوارانه با آنها حرف بزن!"
(اسراء/23) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۶     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« هیچکس بااین قرآن همنشین نشد،مگرآنکه چون ازنزد آن برخاست با فزونی و کاستی همراه بود
فزونی در هدایت و کاستی ازکوردلی.
(نهج البلاغه خ176) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۲     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« شرایط انفاق:
4)
ای کسانیکه ایمان آورده اید،از خوبیهای آنچه بدست آورده اید و آنچه برایتان از زمین بیرون آورده ایم انفاق کنید و پست آنرا (که خودتان نمیگیرید مگر باچشم پوشی)برای انفاق منظور نکنید
بقره/267 »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۷     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« رَبِ‏ّ اشْرَحْ لِى صَدْرِى
وَیَسِّرْ لِى أَمْرِى
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِى
یَفْقَهُواْ قَوْلِى(طه/25-28)
پروردگارا!سینه‏ام رابرایم گشاده گردان
وکارم رابرایم آسان کن
وگره از زبانم باز کن.
تاسخنان مرا بفهمند
دعای قرآنی »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۳     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« تفسیر نور:
اگر دربرابر متجاوز و ظالم دفاع صورت نگیرد،فساد و تباهى زمین را فرا خواهدگرفت(لولا دفع اللّه الناس...لفسدت الارض)
(بقره/251) »  
۱۳۹۳/۱۲/۹     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« از امام کاظم(ع) پرسیدند: کدامیک از آیات کتاب خدا برتر و بزرگ‏تر است؟
فرمودند: بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم.
(بحارالأنوار،ج89،ص238) »  
۱۳۹۳/۱۲/۳     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "منم خدای یکتا که هیچ خدایی جز من نیست پس مرا به یگانگی بپرستید و نماز را مخصوصاً برای یاد من بپا دارید."
(سوره طه/14) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۹     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "ناامید نباشید از رحمت خدا که همانا ناامید نمی شود کسی از رحمت خدا مگر مردمانی که کافرند به خدا"
(یوسف/87) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۵     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"آیا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسی نازل می شوند؟!
آنها بر هر دروغگوی گنهکار نازل می گردند
آنچه را می شنوند ( به دیگران ) القا می کنند و بیشترشان دروغگو هستند!"
(شعرا/221-222) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۱     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« شرایط  انفاق:
3)
آنان که از اموالشان در راه خدا انفاق کنند و در پی انفاق -به مستحقان- منتی نگذارده و آزاری نرسانند آنها را پاداشی نیکو نزد خدا خواهد بود
بقره/262 »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۶     ۰۷:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک شب مهتابی

« من و این داغِ در تکرار مانده
من و این آتشِ بیدار مانده
مپرس از من چرا دلتنگ هستم
دلم بینِ در و دیوار مانده
#عرفان پور »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۳     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« اظهار عشق را به زبان احتیاج نیست
چندان که شد نگه به نگه آشنا بس است
#صائب »  
۱۳۹۳/۱۲/۱۰     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« بر حنجر خون، نوای عشقی زینب
دلداده و جان فدای عشقی زینب
در بهت سکوت کوفه، در ظلمت شام
پیغامبرِ خدای عشقی زینب
***
زینب طلوع دیگری از نور فاطمه است
یک جلوه از حقیقت مستور فاطمه است »  
۱۳۹۳/۱۲/۴     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد/
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد‎/ »  
۱۳۹۳/۱۲/۲     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« زغم هجر مکن ناله و فریاد که دوش/
زده ام فالی و فریاد رسی می آید.../ »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۹     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« همه سر، چشمم و از دیدن او محرومم
همه تن، دستم و از دامن او کوتاهم »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۷     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« مرگ اگر مرد است گو نزد من آی/
تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ/
من ازاو جانی ستانم جاودان/
اوزمن دلقی ستاند رنگ رنگ/ »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۵     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« بارانِ بهار،برگِ پیغام تو بود
یا نامه ای از کبوتر بام تو بود
هر قطره حکایتی شگرف از لب تو
هر دانه ی برف حرفی از نام توبود
قیصرامین پور »  
۱۳۹۳/۱۲/۱۲     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« درختی کز جوانی کوژ برخاست
چو خشک و پیر گردد کی شود راست »  
۱۳۹۳/۱۲/۹     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« تو همانی که دلم لک زده لبخندش را
او که هرگز نتوان یافت همانندش را
منم آن شاعر دلخون که فقط خرج تو کرد
غزل و عاطفه و روح هنرمندش را »  
۱۳۹۳/۱۲/۳     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« دیگر شده ام دچار وسواس بیا/
بدجور به عصر جمعه حسّاس بیا/
گفتی به عموی خود ارادت داری/
آقا،قسم به دست عبّاس بیا ... »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« نه اینکه فکرکنی مرهم احتیاج نداشت/
که زخمهای دل خون من علاج نداشت/
تو سبز ماندی ومن برگ برگ خشکیدم/
که داغ سینه ی من را درخت کاج نداشت »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۸     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« هرچند حال و روز زمین و زمان بد است/
یک قطعه از بهشت، در آغوش مشهد است/
حتی فرشته‌ای که به پابوس آمده/
اینجا میان رفتن و ماندن، مردد است/
حتی اگر به آخر خط هم رسیده‌ای/
اینجا برای عشق، شروعی مجدد است/ »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۶     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« می نویسم که "شب تار سحر می گردد"
یک نفر مانده ازین قوم که برمی گردد... »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۴     ۲۰:۳۰
پیامک موجود نيست!
فروشگاه اینترنتی حریم ریحانهSMS *** ساپکا *** SMSوب سایت تخصصی دختران و بانوان ایرانیپایگاه اطلاع رسانی رجارجبیه، وابسته به بیت حضرت آیت الله سید علی گلپایگانی (ره)نگین ارتباط ، سرویس های ارزش افزوده پیام کوتاهراسخونراز تی.ویفروشگاه فرهنگ پایداریباشگاه افسران جوان جنگ نرم
PageRank Checking Icon