Google+

پیامک نکاتی از دعای مکارم الاخلاق

« از خود تا خدا/
خدایا مرا در گستراندن عدل، فرو خوردن خشم، خاموش کردن آتش دشمنی بین بنده ها، و اصلاح ذات البین(آشتی دادن) و افشای خوبی ها و پوشاندن بدی ها، و نرم خویی و مهربانی یاری گردان..
صحیفه سجادیه »  
۱۳۹۳/۹/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک ما به اندازه ی غم ها و شادی هایمان هستیم

« از خود تا خدا/
گاهی یک عصبانیت، بیست سال انسان را عقب می اندازد!
علامه طباطبایی »  
۱۳۹۳/۹/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک انسان کسی است که...

« از خود تا خدا/
انسان کسی است که از سطح "غریزه" بالاتر آمده و در حد "وظیفه" زندگی می کند..
استاد علی صفایی حائری »  
۱۳۹۳/۹/۲۶     ۲۲:۰۰

پیامک یاد خدا

« ازخودتاخدا/پیامبر اکرم(ص):خداى میفرماید:هرگاه یادمن بربنده ام غالب شود،خواهش وخوشى اورادریادخودقراردهم وچون خواهش وخوشى اورادریادخودقراردهم عاشق من شودومن نیزعاشق اوگردم وچون عاشق یکدیگرشدیم حجاب میان خودواورابردارم وعشق خودرابرجان او چیره گردانم،چندانکه مانندمردم دچارسهووغفلت نمیشود،سخن اینان سخن پیامبران است،اینان براستى قهرمانند »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک علامات مومن

« ازخودتاخدا/امام حسن عسکری(ع):پنج چیزازعلامت های انسان مومن است:پنجاه ویک رکعت نمازدرطول شبانه روز(17رکعت نمازواجب و34رکعت نمازمستحب)؛زیـــــارت اربـعـیــن ســــیــــدالــشــهـــداء(ع)؛انگشتردردست راست کردن؛برروی خاک سجده کردن؛بسم الله الرحمن الرحیم نمازرابلندگفتن »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۲۱     ۲۲:۰۰

پیامک اجابت دعا زیرگنبد حرم

« ازخودتاخدا/پیامبراکرم(ص):بدانیدکه اجابت دعا،زیرگنبدحرم او(حسین(ع))وشفاءدرتربت او،وامامان(ع)ازفرزندان اوست(مستدرک الوسائل،ج10،ص335) »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱۹     ۲۲:۰۰

پیامک زائر امام حسین(ع)

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):هرکس دوست داردروزقیامت،برسرسفره هاى نوربنشیندبایداززائران امام حسین(ع) باشد.(وسائل الشیعه،ج 10،ص 330) »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱۷     ۲۲:۰۰

پیامک تجربه آموزی

« از خود تا خدا/
هر نگاهی که درآن "تجربه" نباشد، " لهو" است!
بحارالانوارج 75، ص 92 »  
۱۳۹۳/۹/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک دعایی از حضرت مادر.س

« از خود تا خدا/
خدایا! آنچه که از خوبی ها بر زبانمان جاری می شود، نیت و ریشه هایش را در دل هایمان قرار بده...
حضرت زهرا سلام الله علیها »  
۱۳۹۳/۹/۲۷     ۲۲:۰۰

پیامک محاسبه نفس

« از خود تا خدا/
امام موسی کاظم.ع:
از مانیست کسی که هر روز حساب خود رانکند،
پس اگر کار نیکی کرده است از خدا زیادی آن را بخواهد،واگر بدی کرده،از خدا آمرزش طلب نموده و به سوی او توبه نماید. »  
۱۳۹۳/۹/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک بازگشت از سفر کربلا

« ازخودتاخدا/حمران میگوید:هنگامى که ازسفر زیارت امام حسین(ع)برگشتم،امام باقر(ع)به دیدارم آمدوفرمودند:اى حمران!به تو مژده میدهم که هرکس قبور شهیدان آل محمد(ص)رازیارت کندومرادش ازاینکاررضایت خـداوتقرب به پیامبراکرم(ص)باشـد،ازگناهانش بیرون مى آیدچون روزیکه مادرش اورازاد »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۲۲     ۲۲:۰۰

پیامک زیارت شب جمعه امام حسین(ع)

« ازخودتاخدا/بازنشر/مرحوم بافقی میفرمود:چراعلی بن مهزیار20سفرحج رفت تا امام زمان(عج)را ببیند؟اگر یک شب جمعه یا یک نیمه شعبان به کربلا می آمد،آن حضرت را زیارت می کرد. »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک ثواب زیارت امام حسین(ع)

« ازخودتاخدا/امام کاظم(ع):کمترین ثوابى که به زائر امام حسین (علیه السلام)درکرانه فرات،داده مى شود این است که تمام گناهان مقدّم و مؤخرش بخشوده مى شود. به شرط این که حق و حرمت و ولایت آن حضرت را شناخته باشد.
(مستدرک الوسائل، ج10، ص236) »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱۸     ۲۲:۰۰

پیامک فضیلت زیارت کربلا

« ازخودتاخدا/امام باقر(ع):اگرمردم میدانستندکه چه فضیلتى درزیارت مرقدامام حسین(ع)است ازشوق زیارت مى مردند.(ثواب الاعمال،ص319؛به نقل ازکامل الزیارات) »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱۶     ۲۲:۰۰

پیامک تلاوت سوره همزه

« مفاتیح/امام صادق(ع):کسیکه سوره همزه رادرنمازهای واجب خودتلاوت کندخداوندتنگدستی راازاودورسازدروزی‌اش راافزون نمایدومرگ بدراازوی براند »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۳۰     ۱۶:۰۰

پیامک دعای پیش از نماز صبح جمعه

« مفاتیح/معصوم(ع):کسى که پیش ازنمازصبح روزجمعه 3مرتبه بگوید:«أستَغفِرُاللّهَ الّذی لاإله إلاّ هوَ الحَىُّ القَیُّوم،وَأَتُوبُ إلَیه»گناهانش آمرزیده مى‌شود،هرچندبسیارزیادباشد.
*بحارالانوار،ص359،حدیث 36 »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۲۷     ۲۲:۳۰

پیامک محافظت در برابر آتش دوزخ

« مفاتیح/صباح بن سیابه نقل کردکه امام صادق(ع)به من فرمود:آیامیخواهی به توچیزی بیاموزم که بخاطرآن خداوندصورت توراازگرمای آتش دوزخ نگاه دارد؟عرض کردم:آری!فرمود:پس ازطلوع سپیده‌دم صدمرتبه بگو:«أللهم صل علی محمدوآل محمد»خداوندبوسیله آن صورت توراازگرمای آتش دوزخ حفظ خواهدکرد »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۲۵     ۲۱:۳۰

پیامک اعمال روز جمعه

« مفاتیح/ازجمله کارهای واردشده درروزجمعه،فارغ ساختن خودازکارهای دنیاو فراگیری مسائل دینی می‌باشد؛
چنانکه ازامام صادق(علیه السلام)نقل شده است: «نفرین برمسلمانى که درهفته،(بخشى از)روزجمعه راصرف آموختن مسائل دینى خودنگرداندوبراى این امر،خودراازکارهاى دیگرفارغ نسازد.» »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۲۱     ۰۹:۰۰

پیامک ساعت غفلت و نماز نافله

« مفاتیح/رسول خدا(ص)فرمود:نمازنافله رادر ساعت غفلت بجای آورید،حتی اگربه دورکعت نماز مختصرباشدکه موجب رسیدن به سعادت وکرامت وبهشت پرنعمت خداوندى است.
عرض شد:اى رسول خدا! منظور از ساعت غفلت چیست؟
فرمود:فاصله زمانی مابین نمازمغرب ونماز عشاء. »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱۸     ۱۶:۳۰

پیامک دور ماندن از چشم زخم

« وقت خروج ازمنزل معوذتین(ناس وفلق)بخوانیدکه ازچشم بددرامانید،انشاءالله! »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱۳     ۰۷:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« مفاتیح/برای محفوظ ماندن ازبلاهای نازله دراین ماه،هرروز10مرتبه میخوانیم:
*یاشدیدالقوی ویاشدیدالمحال یاعزیز...*(رجوع کنیدبه اعمال ماه صفردرمفاتیح) »  
۱۳۹۳/۹/۸     ۱۸:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« مفاتیح/زمانی که نمازعصر روزجمعه را ادا کردی،7مرتبه این صلوات رابخوان:
«أللّهم صَلِّ عَلى محمّدوآل محمّد، ألاَْوصیاءِ المَرضیّینَ بِأفضَلِ صَلَواتِک، وَبارِک عَلَیهِم بِأفضَلِ بَرَکاتِک، وَالسّلامُ عَلَیهم وعَلى أرواحِهِم وَ أجسادِهِم، وَرَحمَةُ اللهِ وبَرَکاتُه» »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۲۸     ۱۱:۰۰

پیامک صلوات برمحمد و آل محمد

« مفاتیح/ازحضرت صادق(علیه‌السلام)منقولست که چون عصرروزپنجشنبه می‌شودملائکه ازآسمان به زیرمی‌آیندباقلم‌هاى طلاوصحیفه‏‌هاى نقره،ونمی‌نویسنددرپسین پنجشنبه وشب جمعه تاغروب آفتاب روزجمعه به‌غیرازصلوات برمحمدوآل محمد »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۲۷     ۱۶:۰۰

پیامک زیارت اربعین

« مفاتیح/امام حسن عسگری(ع):
نشانه های مؤمن5چیزاست:51رکعت نمازفریضه ونافله درشبانه روز بجاآوردن، *زیارت اربعین کردن*، انگشتررابردست راست نمودن، پیشانی رادرسجده برخاک گذاشتن و *بسم الله الرحمن الرحیم* رابلندگفتن.
*زیارت اربعین آقااباعبدالله الحسین(ع) را امروزازدست ندهید* »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۲۲     ۰۷:۰۰

پیامک خواندن سوره جمعه در شب جمعه

« مفاتیح/درروایت آمده است: هرکه سوره جمعه رادرهرشب جمعه بخواند،کفاره مابین جمعه تاجمعه دیگر برایش خواهدبود »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۲۰     ۱۹:۰۰

پیامک زیارت امام حسین(ع)

« مفاتیح/زیارت امام حسین(ع)ازراه دور؛که معادل ثواب حج و عمره است:
درهرجمعه پنج مرتبه ودرهرروز یک مرتبه،درزیرآسمان به سمت قبرآنحضرت بایست وبگو:*ألسلام علیک یااباعبدالله، ألسلام علیک ورحمة الله وبرکاته* »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱۳     ۰۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« مفاتیح/درروایتست که هنگام خواب بااین11جمله به خداوندپناه ببرید:
أعوذُبِعِزَّةِالله،وأعوذُبِقُدرَةِالله،وأعوذُبِجَلالِ الله،وَأعوذبِسُلطانِ الله،وأعوذُبِجَمالِ الله،وأعوذُبِدَفعِ الله،وأعوذُبِمَنعِ الله،وأعوذُبِجَمعِ الله،وأعوذُبِمُلکِ الله،وأعوذُبِوَجهِ الله،وأعوذُبِرَسولِ الله صلّی الله علیه وَآله مِن شَرِّماخَلَقَ،وَبَرَأَوَذَرَءَ. »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱۲     ۲۲:۱۵

پیامک اعمال شب اول صفر

« مفاتیح/ازجمله کارهایی که بایددرشب اول ماه صفرانجام دهیم:
2رکعت نمازیست که درشب اول هرماه سفارش شده(درهررکعت: حمدوسوره انعام) و بعدازنمازهم، دعاکردن برای ایمنی ازهرگونه ترس ودردی! »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۲     ۲۱:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک توصیه آیت الله بهجت، برای مسکن و صاحب خانه خوب:

« توصیه آیت الله العظمی بهجت، برای مسکن و صاحب خانه خوب:
خواندن نماز جعفر طیار و دعای بعد از آن:
سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ.... »  
۱۳۹۳/۹/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده و تربیت مهدوی/
خدایا مرا یاری فرما که فرزندانم را"تربیت"کنم و "ادب" نمایم و به آنها مهر بورزم
صحیفه سجادیه-دعای بیست و پنج »  
۱۳۹۳/۹/۲۶     ۱۹:۳۰

پیامک تاکیدبرساده‌زیستی

« «یکی ازموجبات سعادت خانواده‌هاواشخاص،این است که تقیدات زایدوتجملات زیادی وپرداختن بیش ازاندازه لازم به امورمادی،اززندگیهادورشود.لااقل بخش اصلی زندگی محسوب نشود...ساده زندگی کردن منافاتی بارفاه هم ندارد.آسایش هم که اصلادرسایه ساده زندگی کردن است.»
*امام خامنه‌ای(مدظله) »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۲۴     ۱۹:۳۰

پیامک اهمیت لقمه حلال

« خانواده/«حق‌الناس مشکل است وازآنهامشکل‌تراین است که انسان غذای حرام بخوردوفرزندی متولدبشود،مادرغذای حرام بخوردوفرزنددرشکمش رشدکندواین بچه روزقیامت پدرومادررانفرین می‌کندومی‌گوید:خدایا! بازخواست مراازپدرم کن،اوغذای حرام به من دادومراجهنمی کرد...»
آیت‌الله مظاهری »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱۸     ۱۹:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« استادپناهیان:(صهیونیستها)برای اینکه دریک جامعه تبعیت ازیک پیشواورهبرشکل نگیردکاری میکنندکه ریشه تبعیت فرزندان ازپدرومادرخشک شود؛یعنی رابطه پدرومادررامخدوش میکنندتافرزندان ازآنهاتبعیت نکنندوبه این ترتیب وقتی این فرزندان وارداجتماع شدندازرهبر،که حکم پدرراداردپیروی نکنند »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱۴     ۱۱:۴۵

پیامک لزوم پرداخت مهریه زنان

« خانواده/درحدیثی ازپیامبراکرم(ص)آمده است:اگرزنی رابه همسری بگیریدودراندیشه پرداخت نکردن مهریه‌اش باشیدهنگام مرگ بسان زناکاران می‌میرید. »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۹     ۱۹:۳۰

پیامک فضیلت فرزنددختربرپسر

« خانواده/درحدیثی ازمعصوم(علیه السلام)آمده است: دختران رنج ومحنت وپسران نعمتند،اماخدابهشت رابه رنج ومحنت میدهد،نه به نعمت. »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۳     ۱۹:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/استادآقاتهرانی:بازی امروزکودک تعیین‌کننده منش‌هاوگرایشهای فردی اوست.همبازی شدن باکودک بادیدتربیتی وهمراه بااخلاق ومنش‌های مهدوی(مثل صبر،خوش‌اخلاقی و..)باهدف تزریق اخلاق ومنش مهدوی میتواندقوی‌ترین تأثیرگذاریهارادرپی‌ریزی وتحکیم شخصیت مهدوی فرزنددرپی داشته باشد. »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۲۸     ۲۱:۵۵

پیامک تربیت فرزند

« تربیت و خانواده مهدوی/
همواره حسن فاعلی کودک مدنظرمان باشد، نگوییم پسر یا دختر بد
بگوییم پسر/دختر خوب کار بد! »  
۱۳۹۳/۹/۲۵     ۱۰:۰۰

پیامک ولایتمداری در خانواده

« خانواده/استادپناهیان: اگرولایتمداری به‌عنوان هدف مشخص وانگیزه اصلی خانواده قرارگیرد وقتی نمازمیخوانیم دراین جهت خواهدبود،وقتی بدنبال کسب حلال میرویم درجهت همین هدف خواهدبود.
اگر مردخانه بدنبال لقمه حلال میرودبرای این است که میدانداگرلقمه حرام بیاورددیگر فرزندانش ولایتمدارنخواهندشدودیگرروضه امام حسین(ع)دلهای آنهارامتحول نخواهدکرد... »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۲۱     ۱۱:۳۰

پیامک زن گلی خوشبوست!

« امام صادق(ع):به زن فراترازمسئولیت خودش،مسئولیت دیگری واگذارنکن.این به حال اومناسبتراست،خاطراورابیشترراضی میکندوزیبایی اوراپایدارترمیسازد.بدرستیکه زن گلی خوشبوست ومتصدی امورنیست که کارهای خشن انجام دهد. »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱۶     ۲۱:۳۰

پیامک حق فرزندبروالدین

« خانواده/آیت‌الله مظاهری:حق پسرودختراست برپدرومادرکه یاداوبدهنداینکه اخلاق اسلام چیست،معارف اسلام چیست.بایدوقت‌گذاری کنیدروی این...اینکه پدرومادربگویدمعلم ومدرسه وراهنمایی ودبیرستان ودانشگاه بچه‌ام رامیسازد،این غلط است،این ازنظراسلام درست نیست،این حق‌کشی است... »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱۲     ۲۱:۴۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« استادآقاتهرانی:کودک در7سال اول سیدوآقاست...وی رانبایدمقیدومحدود کردوآموزش رابراوتحمیل نمود.اوبطورغیرمستقیم تحت تاثیرمحیط پیرامون خویش قرارمیگیردوپرورش می یابد.ازاین رودرعرصه تربیت مهدوی محیط پیرامونی کودک می بایست لبریزازنام ویادامام مهدی(عج) باشد. »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۷     ۱۹:۳۰

پیامک زمان مکروه فرزندخواهی

« !!!
امشب شب آخرماه وفردا شب اول ماه ازاوقات مکروه فرزندخواهی میباشد. »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱     ۱۹:۳۰
پیامک موجود نيست!

پیامک شهادت

« شهادت/
یه شب توی عالم خواب دیدم جوادم بهم گفت: مادرم شما شبای جمعه دیگه سرمزار من نیاین چون ما شب های جمعه به کربلا می رویم وقتی شما می آیید حضرت ابا عبدالله الحسین( علیه السلام)میفرمایند شما بازگردید دیدار مادرتان واجبتر است.
از زبان مادر شهید جواد خانجان. »  
۱۳۹۳/۹/۳۰     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
ما وارثان خون حسین(ع) هستیم و ما را درمبارزه کردن با کفار هیچ ترس و واهمه ای نیست.
شهید عبد الحسین رضایی »  
۱۳۹۳/۹/۲۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
حسین(ع) سرسلسله شیدائیان عشق است و شیدایی را به هر کسی نمی بخشند، شیدایی حق، پاداش از خودگذشتگی است... شهدا کلیدداران کعبه شیدایی هستند و کعبه شیدایی کربلاست...
شهید سید مرتضی آوینی »  
۱۳۹۳/۹/۲۶     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
اگر میخواست روی چیزی تاکید کند،آخر حرفش همیشه می گفت به شدت
این رو توی وصیت نامه نیمه تمامش هم نوشته بود:
امام رو تنها نگذارید ... به شدت
این تیکه کلامش بود.
سردار شهید ولی الله چراغچی »  
۱۳۹۳/۹/۲۴     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
سیب سرخی سر نیزه ست دعا کن من نیز
این چنین کال نمانم
به شهادت برسم... »  
۱۳۹۳/۹/۲۲     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
فرازهایی از وصیت نامه شهید جمشید جاودانیان:
خدایا! تو را شکر می کنم که مرا در کوی غم گداختی و در دریای درد، آب دیده کردی و در برابر حوادث روزگار، رویین تنم نمودی تا سخت ترین مشکلات حیات و خطرناک ترین ضربه های تاریخ را عارفانه و عاشقانه تحمل کنم... »  
۱۳۹۳/۹/۱۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
شهید آوینی:
"کربلا" به رفتن نیست
به شدن است(کربلایی شدن)
که اگر به رفتن بود!
شمر هم "کربلایی " است! »  
۱۳۹۳/۹/۱۲     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
بامهندس بازرگان درس ترمودینامیک داشتیم،سخت گیریش زبانزد بود
مصطفی از 20 شده بود 21.5!!
نمره ی اضافی به خاطر خط خوش و دقیق بودن جزوه بود.
همون جزوه رو بعدا چاپ کردن.
مهندس بازرگان در مقدمه ش نوشته بود:
"این کتاب درحقیقت جزوه مصطفی چمران است دردرس ترمودینامیک" »  
۱۳۹۳/۹/۲۹     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
اگر روزی چشم از جهان فروبستم، چشمانم را باز بگذارید تا همه بدانند چشم به راه بودم. چشم به راه ظهور مهدی موعود (عج) تا بیاید و از یاران او باشم... می خواستم ضریح امام حسین (ع) و سقای باوفایش را در آغوش بفشارم و خاک تربتش را توتیای چشم بنمایم.
شهید مسعود تفنگچی »  
۱۳۹۳/۹/۲۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« امام خامنه ای:
هرچه یادشهدابیشترزنده شودفضای کشوروجامعه بیشتربه سمت ارزشهاحرکت خواهدکرد.زنده نگه داشتن یادو نام شهداکمتراز شهادت نیست »  
۱۳۹۳/۹/۲۵     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
درسی که اربعین به ما میدهد، این است که باید یاد حقیقت و خاطره‌ی شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگهداشت
امام خامنه ای »  
۱۳۹۳/۹/۲۳     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
حضرت امام خمینی (ره):
همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشّفاء آزادگان خواهد بود .
خدا می داند که راه و رسم شهادت ، کور شدنی نیست و این ملت و آیندگان هستند که به راه شهیدان ، اقتدا خواهند کرد . »  
۱۳۹۳/۹/۲۰     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
لباسهای خونی همسرم را گذاشته بودند داخل یک کیسه پلاستیک.
روز سوم که خانه خلوت شد رفتم کیسه را آوردم.
خون هم اگربماند بوی مردار میگیرد.با احتیاط گره اش راباز کردم ولباسها را آوردم بیرون.
بوی عطر پیچید توی خانه,عطر گل محمدی.
بوی عطری که حسن میزد
شهید حسن آبشناسان »  
۱۳۹۳/۹/۱۴     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
آخرین ثانیه‌های جانبازان شیمیایی:
خون ... سرفه خشک ... درد ... بیمارستان ...
آیینه‌ای از نبرد ... بیمارستان ...
پیچید صدای ضج‍ّه شیر زنی!
یک خط کشیده! ... م‍َرد ... بیمارستان ... »  
۱۳۹۳/۹/۸     ۱۰:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک ولایت

« ولایت/
*الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی چیست؟
پاسخ رهبری:
1.حمایت مسئولان از تولید ملّی
2.صاحبان سرمایه و نیروی کار باید به تولید ملّی اهمیت بدهند
3.صاحبان سرمایه در کشور، فعّالیّت تولیدی را ترجیح بدهند بر فعالیتهای دیگر
4.مردم در همه‌ی سطوح، تولید ملّی را ترویج کنند »  
۱۳۹۳/۹/۲۹     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« تو کیستى اى نور خدا، اى نداى حقیقت، اى فرقان، و اى سفینةالنجاة؟ چه کرده‌ ئى در راه خدایت که پاداش آن خدائى‌ شدنِ هر آن چیزى است که به تو نسبت میرساند؟ بنفسى انت، بروحى انت...
بخشی از تقزیظ رهبری بر کتاب"پنجره های تشنه"-93 »  
۱۳۹۳/۹/۲۵     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
*اقتصاد مقاومتی چه هست و چه نیست؟
پاسخ رهبری:
1.یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ما است،امّا منحصر به کشور ما هم نیست
2.درون‌زا و برون‌گرا است درون‌گرا نیست
3.مردم‌بنیاد
4. دانش‌بنیان
5.عدالت‌محور
6.همیشه بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد
khamenei.ir »  
۱۳۹۳/۹/۲۱     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
اگر هدف دانشجو این باشد که درس بخوانم، برای اینکه زندگی شخصی خودم را -مثلاً- آماده کنم، بقیه هرچه شد، بشود؛ خطر خیلی بزرگی است. »  
۱۳۹۳/۹/۱۷     ۱۹:۰۰

پیامک خودسازی معنوی

« ولایت/
دردرجه‏ اول،جوان باید خودسازى کند...امور تربیتى خوبست،معلم تربیتى خوبست...اما آنکسى که ازدرون خود،موعظه‏ کننده وتربیت ‏کننده‏ ای نداشته باشد،این تربیتها به کارش نمیآید...اجراى حکم الهى را درمحدوده‏ شخص خودتان بزرگ بشمارید و به نماز،به توجه به خدا،به دعا و به توکل اهمیت بدهید؛این شما راپولادین خواهدکرد. (70/8/15) »  
۱۳۹۳/۹/۱۳     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
من قلباً متأسفم که امروز به جای اینکه همه‌ی توجه دنیای اسلام به اسرائیل و بلایی که بر سر مسجدالاقصی میآید باشد ناچار است به گرفتاریهایی که استکبار ایجاد کرده(جریان تکفیری)مشغول باشیم.
رهبری »  
۱۳۹۳/۹/۸     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ،ﺑﺎﺳﻮﺍﺩ،ﻛﺘﺎﺑﺨﻮﺍﻥ،ﺩﺍﺭﺍی ﺫﻭﻕ ﺷﻌﺮی ﻭﻫﻨﺮی،ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻨﺎﺱ... ﻭ ﺑﺎﻗﺮﺁﻥ ﻛﺎﻣﻠﺎ ﺁﺷﻨﺎﺑﻮﺩ...
وقتی ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻳﻢ،ﻫﻤﻪ می ﻧﺸﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻗﺮﺁﻥ میخواند؛خیلی ﻫﻢ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻭ ﻗﺸﻨﮓ میخواند...ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ،ﺁﻳهﻫﺎیی ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺯﻧﺪگی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ میگفت
رهبری »  
۱۳۹۳/۹/۵     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
*ظرفیتهای کشورما در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی چه میباشد؟
پاسخ رهبری:
1.نیروی انسانی(دانش‌آموخته‌ های دانشگاه‌ها،میلیونها نیروی مجرّب)
2.منابع طبیعی(مجموع نفت و گاز،معادن...)
3.موقعیت جغرافیایی(با 15کشور همسایه هستیم و حمل و نقل داریم،جنوب وشمال دریا...)
4.زیرساختهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری(سیاستهای اصل44،جاده،سدّ،پل...) »  
۱۳۹۳/۹/۲۷     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
در آستانه‌ی اربعین حسینی و همزمان با حضور میلیونی عاشقان در راهپیمایی عظیم اربعین،در جوار بارگاه ملکوتی حضرت سیدالشهداء(ع)از تقریظ حضرت آیت‌الله خامنه‌ ای بر کتاب «پنجره‌های تشنه» رونمایی شد »  
۱۳۹۳/۹/۲۳     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
اگر کسیکه علم در وجود او هست،تقوا و پرهیزگارى و امانت و صداقت در او نباشد، میتواند موجود مضرى باشد؛ میتواند علیه کشور و مصالح کشور،علم خودش را مورد استفاده قرار دهد. بنابراین در کنار علم، فرهنگ و تزکیه و اخلاق و معنویت هم لازم است؛(10/ 08/ 1383) »  
۱۳۹۳/۹/۱۹     ۱۹:۰۰

پیامک هدف هم باید مرجعیت‏ علمى باشد در دنیا

« ولایت/
کشور باید به عزت علمى‏ برسد.هدف هم بایدمرجعیت‏ علمى باشد دردنیا...یعنى همینطور که شما امروز ناچارید براى علم...به کتاب‏هایى مراجعه کنید که مربوط به کشورهاى دیگرند،باید به آنجا برسیم که جوینده‏ى دانش،طالب علم،مجبور باشد بیاید سراغ شما،سراغ کتاب شما؛...(24/9/87) »  
۱۳۹۳/۹/۱۵     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
دراقتصادى که متکى به منابع زیرزمینى ست وقتى قرارشد این ذخیره‌ تاریخى رامدام خام فروشى کنیم ... مثل بچه‌پولدارها که قدر پول رانمیدانند،هرجور دستشان بیایدخرج میکنند ... آنجا نه نخبه شناسایى میشود،نه به نخبه احساس احتیاج میشود،نه نخبه میتواند نقش ایفا کند
رهبری »  
۱۳۹۳/۹/۱۲     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/
من17 , 18سال قبل به دولتی که درآن زمان سرکار بود وبه مسئولان گفتم کاری کنید که ماهروقت اراده کردیم
بتوانیم درچاههای نفت راببندیم
آقایان به قول خودشان"تکنوکرات"لبخند انکار زدندکه مگرمیشود؟!
رهبری »  
۱۳۹۳/۹/۶     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« رهبر معظم انقلاب: کتاب غذای روح است؛
یک نوشیدنی روح است و چنانچه مقوی باشد،
روح را تقویت می‌کند. »  
۱۳۹۳/۹/۲     ۱۹:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک انس باقرآن

« "باء(بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم)بهاء(روشنى)خدا و سین آن سناء(بزرگى)خدا و میم آن مجد(عظمت)خدا، و اللّه‏ معبود همه چیز، رحمن مهربان به همه خلق، رحیم مهربان فقط به مؤمنان است."
امام صادق (ع)
(کافى،ج1،ص114) »  
۱۳۹۳/۱۰/۱     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"و از نشانه‌های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان مودّت و رحمت قرار داد؛ در این نشانه‌هایی است برای گروهی که تفکر می‌کنند!"
(سوره روم/21) »  
۱۳۹۳/۹/۲۷     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
*...لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا...*
"اندوه نداشته باش که خدا با ماست"
(قسمتی از آیه 40سوره توبه) »  
۱۳۹۳/۹/۲۳     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
زندگی و اموالتان را در بهترین راه هزینه کنید
"هرچه در راه خدا هزینه کنید،پاداشش بطور کامل به شماداده میشود و مورد ستم قرار نخواهید گرفت."
(انفال/60) »  
۱۳۹۳/۹/۱۹     ۰۷:۰۰

پیامک در قرآن عزاداری داریم

« قرآن/
آقایان وهابی شما میگویید:درقرآن عزاداری نداریم.
خداوند درسوره تکویر برای دختر مظلوم (ولو مشرک هم هست) میگوید:«بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ»
خدا برای دختر مشرک روضه خوانده است.
ولو مشرک است اما مظلوم است،دلیل براینست که انسان باید مظلومیتها رافریاد بکشد.
درسهایی ازقرآن »  
۱۳۹۳/۹/۱۵     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« شاخه درخت نخل را تکان بده تا براى تو رطب تازه فرو ریزد.از آن خرما بخور و آب بنوش تا چشمت بجمال فرزندت روشن گردد...(مریم/26_25) »  
۱۳۹۳/۹/۱۱     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« آنانکه کافران را بجاى مؤمنان به دوستى میگیرند آیا عزت و ارجمندى را نزد آنان می جویند؟پس[بدانندکه‏] همه ارجمندى از آنِ خداست(نساء/139) »  
۱۳۹۳/۹/۸     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/وقتی فتنه‏ ها مانند شب تار برای شما مبهم گردید،رو به قرآن آورید...درقرآن چراغ‏هاى هدایتی است،براى کسی که قرآن رابشناسد.
پیامبر(ص) »  
۱۳۹۳/۹/۲۹     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"ای سلمان بر تو باد تلاوت قرآن ، که تلاوت قرآن کفاره است برای گناهان و حجاب از آتش و امان از عذاب است و برای کسی که قرآن می خواند به ازای هر آیه ثواب صد شهید نوشته می شود."
پیامبر اکرم(ص) »  
۱۳۹۳/۹/۲۵     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
و برای پرهیزگاران بهشت آماده شد است ، کسانی که:
1.درثروتمندی و تنگدستی انفاق میکنند.
2.خشم خود را فرو می برند.
3.ازخطای مردم می گذرند.
(برداشت از آیه 133 و 134 آل عمران) »  
۱۳۹۳/۹/۲۱     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
هرکس آیه آخر سوره کهف(قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ...)را قبل ازخواب بخواند،درهر ساعتی بخواهد ازخواب بیدار شود."
امام صادق(ع) »  
۱۳۹۳/۹/۱۸     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
ما درخیلی از جاها شرط ایمان نداریم.مثلاً برای کمک به فقیر.
قرآن میگوید:«وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَر»(ضحی/10)
فقیری میآید وچیزی میخواهد،بدهید.
نگو:تو ایمان داری؟نماز میخوانی؟چه کار به ایمان او داری؟گرسنه است،به او بده.
درس هایی از قرآن-حاج آقا قرائتی »  
۱۳۹۳/۹/۱۴     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« یَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا یَأْتِیهِم مِّن رَّسُولٍ إلَّا کَانُواْ بِهِ یَسْتَهْزِءُونَ
اى دریغ بر بندگان! که هیچ پیامبرى بر آنان نیامد مگر آن که او را به استهزا گرفتند.(یس/30) »  
۱۳۹۳/۹/۱۰     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« وَلَن تَرْ‌ضَىٰ عَنکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَ‌ىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ...»
«یهود و نصاری هرگز از تو راضی نخواهند شد مگر آنکه از آیین آنها پیروی کنی(بقره/120) »  
۱۳۹۳/۹/۶     ۰۷:۰۰
پیامک موجود نيست!

پیامک شب مهتابی

« فرمود دیده­ ای که کند گریه بر حسن/
آن دیده کور وارد محشر نمی شود/
دارم امید بوسه قبر تو در بقیع/
اما چه می­توان که میسر نمی­ شود/
موید »  
۱۳۹۳/۹/۳۰     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« برآمدنت جهان تفأل زده است
خورشید دوباره بر زمین پل زده است
برخیز و بیا که در قدومت، حتی
پاییز به گیسوی خودش گل زده است
زهرا محدّثی »  
۱۳۹۳/۹/۲۸     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« در ذهن نیافرینمت،میمیرم/
از وهم اگر نچینمت،میمیرم/
ای عادت چشم های بی حوصله ام!
یک روز اگر نبینمت،میمیرم/
"میلاد عرفان پور" »  
۱۳۹۳/۹/۲۶     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« مزه ی عشق به این خوف ورجاهاست رفیق!
عشق سرگرمی‌اش آزار وتسلاست رفیق!
اسم آن روزکه نامیده‌ای اش روزوصال
درلغتنامه‌ی من«روزمباداست»رفیق! »  
۱۳۹۳/۹/۲۴     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« کاروان میرسد از راه‌،ولی آه
چه دلگیر چه دلتنگ چه بی تاب
دل سنگ شده آب،از این ناله‌ی جانکاه
زنی مویه کنان،موی کنان
خسته،پریشان،پریشان وپریشان
شکسته،نشسته‌،سر تربت سالار شهیدان
شده مرثیه خوان غم جانان »  
۱۳۹۳/۹/۲۲     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« کاروانها یک به یک رفتند سوی کربلا
دیدی آخر ماند بردل آروزی کربلا
باز من شبهای جمعه قبله را گم میکنم
باز میخوانم نمازم را به سوی کربلا
هم صفا و هم منا در آروزی تربتش
کعبه گیرد آبرو از آبروی کربلا »  
۱۳۹۳/۹/۲۰     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« نشسته پنجره بابغض روبه روی جهان/
نشسته منتظرت پشت بغض شیشه بهار/
بهار! عمر ابدنیست...باغ خواهد مرد.../
مگرتو سربرسی ای گل همیشه بهار!/ »  
۱۳۹۳/۹/۱۸     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« چرخ گردون را عجب غوغا و شوری در سر است/
یا که گیتی را فنا گردیده وقت محشر است/
ارض هستی یکسره گردیده بی صبر و سکون/
خون چکان عرش و فلک در ماتم پیغمبر است/
صلى الله علیک یا رسول الله »  
۱۳۹۳/۹/۲۹     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« من مثل تو و تو مثل من چشم به راه
ما چشم به راه مردی از کوچه ی ماه
بگذار دوباره جمعه را صرف کنیم
گریه
ندبه
عهد
فرج
...
باز گناه! »  
۱۳۹۳/۹/۲۷     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« سر سه شنبه غمی روی زانوی جمعه ست
و صبر جمعه ی بی خانمان شده ست تمام
کجاست چاره ی این هفته های درمانده؟
کجاست آخر این انتظار بی انجام؟ »  
۱۳۹۳/۹/۲۵     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« آواز عاشقانه ی ما در گلو شکست،حق باسکوت بود/
صدا در گلو شکست،دیگر دلم هوای سرودن نمیکند/
تنهابهانه ی دل ما در گلو شکست/
سر بسته ماند بغض گره خورده دردلم/
آن عقده های گره گشا در گلو شکست/
"قیصرامین پور" »  
۱۳۹۳/۹/۲۳     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« چهل روز شکستن
چهل روز بریدن
چهل روز پی ناقه دویدن
چهل روز فقط طعنه و دشنام شنیدن
چه بگویم؟
چهل روز اسارت
چهل روز جسارت
چهل روز غم و غربت و غارت
چهل روز پریشانی و حسرت
چهل روز مصیبت
چه بگویم؟
چهل روز نه صبری نه قراری
نه یک محرم و یاری
ز دیاری به دیاری
عجب ناقه سواری »  
۱۳۹۳/۹/۲۱     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« تا بر سر ما سایه ی مولاست بیا
تا در دل ما روضه ی زهراست بیا
حالا که قرار است بیایی ای مرگ!
تا نام حسین بر لب ماست بیا
عرفانپور »  
۱۳۹۳/۹/۱۹     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« همواره در برابر لیلی جنون کم است
شیرین اگر تویی به خدا بیستون کم است
تنها دلیل کثرت شاعر تویی،ولی
هر قدر شعر گفته شده تاکنون،کم است! »  
۱۳۹۳/۹/۱۷     ۲۰:۳۰
فروشگاه اینترنتی حریم ریحانهSMS *** ساپکا *** SMSوب سایت تخصصی دختران و بانوان ایرانیپایگاه اطلاع رسانی رجارجبیه، وابسته به بیت حضرت آیت الله سید علی گلپایگانی (ره)نگین ارتباط ، سرویس های ارزش افزوده پیام کوتاهراسخونراز تی.ویفروشگاه فرهنگ پایداریباشگاه افسران جوان جنگ نرم
PageRank Checking Icon